Kubuś-mały bohater. Czy złamie twoje serce?

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Niepełnosprawność dziecka to dla rodziców największy dramat. Diagnoza jest ogromnym szokiem, niesie za sobą lęk, rozpacz, gniew i niedowierzanie. Cierpienie emocjonalne dodatkowo potęguje sytuacja materialna, kiedy rodzina zmaga się z brakiem funduszy na specjalistyczne leczenie nierefundowane często przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Brak środków materialnych uniemożliwia pełną rehabilitację. To powoduje, że postęp w walce z niepełnosprawnością zatrzymuje się a choroba bierze górę nad sprawnością.
Chcąc wyjść tym oczekiwaniom na przeciw powstają fundacje wspierające rodziny postawione w trudnej sytuacji życiowej.

Wspomagają rodziców w radzeniu sobie z problemami, wynikającymi z niepełnosprawności ich dziecka. Dbają o ich prawa, a także organizują spotkania, prelekcje, czy turnusy rehabilitacyjne.

Ponadto pokazują, jak można pozytywnie zmieniać i przewartościowywać własne życie. Członków organizacji łączy wspólny problem i dlatego potrafią słuchać i pomagać sobie nawzajem.

Jedną z takich organizacji w naszej okolicy jest Fundacja Ogniwo, która niedawno nabrała nowego wymiaru i została objęta patronatem Kubusia – małego bohatera i łamacza ludzkich serc. Organizacja ta otacza opieką chore i niepełnosprawne dzieci. Pomaga pozyskać środki na leczenie i rehabilitację, refunduje zakup lekarstw, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Dodatkowo, stara się być jak najbliżej ludzi cierpiących, a tym samym wspierać ich nie tylko materialnie, ale również duchowo i psychicznie.

ogniwo-procent

Także my nie zapominajmy o życzliwości dla drugiego człowieka. Otwórzmy serca dla ludzi chorych, którzy każdego dnia są wśród nas.

Twój 1% ma znaczenie!
KRS 0000364436
Fundacja Ogniwo
ul. Towarowa 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Zapraszamy również na funpage fundacji:
https://www.facebook.com/fundacjaogniwo/?ref=aymt_homepage_panel

Brak komentarzy.

Leave a comment