Mapa zagrożeń bezpieczeństwa – zaproszenie na konsultacje społeczne

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Główną ideą tworzenia mapy zagrożeń jest to aby dać wszystkim mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, optymalizacja zagrożeń jak i zakres źródeł przy tworzeniu map zagrożeń i aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Mapa zagrożeń ma być szczególnym odzwierciedelniem stanu faktycznego. Co nam może zagrażać w przyszłości w miejscu, na ulicy, w dzielnicy w której mieszkamy, na podstawie tego co zostało dostrzeżone i zarejestrowane do tej pory i wskazane przez obywateli.

Podczas pierwszego spotkania w sprawie tworzenia map zagrożeń, prócz kierownictwa i policjantów jastrzębskiej komendy, udział wzięli Pani Prezydent Miasta Anna Hetman, przedstawiciele Rady Miasta a także przedstawiciele i komendanci Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Prokuratury Rejonowej, Sądu Rejonowego oraz zaproszone media.

Mapa zagrożeń to rozwiązanie systemowe, jako istotny element nowej filozofii w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym. Narzędzie to ma być pomocne w wykrywaniu zagrożeń w celu czytelnego i rzetelnego przedstawienia przepisów, skali i rodzajów zagrożeń. Tworząc mapę zagrożeń będą brane pod uwagę nie tylko dane statystyczne ale i opinie i wnioski mieszkańców. Mapy zagrożenia mają przedstawiać społeczności lokalnej jak wygląda bezpieczeństwo w ich rejonie, jakie są zagrożenia, jakie są skłonności obywateli, gdzie powinno się reagować.  Mapa będzie budowana na podstawie konsultacji społecznych, których harmonogram podajemy na końcu artykułu.

– Zależy na tym aby społeczność lokalna była bardziej aktywna w przekazywaniu informacji na temat zagrożeń. Takie konsultacje z dzielnicowymi mają odbywać się przynajmniej raz na kwartał, a w skali miejskiej, w zależności od potrzeb, raz na pół roku – tłumaczy zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju, mł.insp. mgr Roman Fitrzyk. W komendzie mamy 202 etaty policyjne z czego około 120 etatów przypada na wydział prewencji i wydział ruchu drogowego.

Podczas przestawionej na spotkaniu w UM prezentacji, sporządzonej dzięki odnotowanym wydarzeniom, przestępstwom, wypadkom, wykroczeniom, można było w czytelny i obrazowy sposób zobaczyć jak na przestrzeni ostatnich 10 lat to wszystko wyglądało i jaka jest obecnie tendencja. Wiadomo również w jakich godzinach w jakie dni tygodnia na których ulicach zdarza się najwięcej wypadków i warto te miejsca omijać.
Policja podkreśla iż bardzo ważne jest aby mieszkańcy wiedzieli kto jest ich dzielnicowym, jak wygląda i znali jego numer telefonu. Informacje na temat dzielnicowych mogą państwo uzyskać TUTAJ.

Mapa zagrożeń będzie przedstawiana na stronie policji w dwojaki sposób:
– w formie graficznej, gdzie będzie mapka Jastrzębia i dla przykładu będzie można zobaczyć dane statystyczne kradzieży z włamaniem, będzie można zobaczyć gdzie takowe są najczęściej rejestrowane;
– w formie charakterystyki opisowej, czyli charakterystyka przestrzeni publicznej, na jakim terenie, ilu mieszkańców, wyniki badań opini społecznej, wnioski z debat społecznych, informacje z pracy środowiskowej dzielnicowych i informacje innych służb lokalnych w tym straży pożarnej, straży miejskiej, służby zdrowia i dane statystyczne innych służb odpowiedzialnych za porządek publiczny.

Mapa zagrożeń ma składać się z trzech poziomów: mapa krajowa, wojewódzka i powiatowa. Powołano specjalny zespół składający sie z przedstawicieli różnych szczebli policji w tym szkół policyjnych, zespół ten będzie dokonywał szczegółowych analiz zgłoszonych rozwiązań, potrzeb podczas debat społecznych po czym opracuje i zaprezentuje na stronach jednostek organizacyjnych i policji mapki zagrożenia, a efektem końcowym ma być jedna mapa zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania sie z harmonogramem spotkań i udziału w konsultacjach społecznych:

15.02.2016 r. godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Płonki 23 – sołectwo Ruptawa;
15.02.2016 r. godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Komuny Paryskiej 18c – sołectwo Moszczenica i osiedle Złote Łany;
16.02.2016 r. godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Piastów 15 – osiedle Przyjaźń;
16.02.2016 r. godz. 17.00 – Zespół Szkół nr 12, osiedle Tysiąclecia 9 – osiedle Szeroka oraz sołectwa: Borynia, Skrzeczkowice i Szeroka;
17.02.2016 r. godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa nr 21, ul. J. Twardowskiego 31 – osiedle Zofiówka;
17.02.2016 r. godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Zielona 2a – osiedle Arki Bożka;
18.02.2016 r. godz. 11.00 – Zespół Szkół nr 1, ul. Graniczna 2 – osiedle Barbary;
18.02.2016 r. godz. 17.00 – Zespół Szkół nr 3, ul. Wrocławska 6 – osiedle Staszica, Jastrzębie Dolne i Górne;
19.02.2016 r. godz. 11.00 – Zespół Szkół Handlowych, ul. Wielkopolska 20 – osiedle Gwarków;
19.02.2016 r. godz. 16.00 – Ogródki Działkowe „Zacisze”, ul. Korfantego – działkowcy z terenu Jastrzębia-Zdroju;
22.02.2016 r. godz. 11.00 – Gimnazjum nr 8, ul. Katowicka 35 – osiedle Morcinka;
22.02.2016 r. godz. 17.00 – Dom Zdrojowy, ul. Witczaka 5 – osiedle Zdrój;
23.02.2016 r. godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śląska 6 – osiedle Pionierów;
23.02.2016 r. godz. 17.00 – Dom Strażaka, ul. Rostków 7 – sołectwo Bzie;
24.02.2016 r. godz. 11.00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Kusocińskiego 47 –  osiedle Chrobrego i Tuwima.

5 20 11 1 24 21

Więcej zdjęć ze spotkania możesz zobaczyć TUTAJ.

Brak komentarzy.

Leave a comment