Od 18 kwietnia 2018 roku Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w budynku głównym WSS Nr 2!

Od 18 kwietnia 2018 roku Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w budynku głównym WSS Nr 2!
Od dnia 18 kwietnia 2018 r. w budynku głównym Szpitala przy Alei Jana Pawła II 7 uruchomiona zostaje dodatkowa lokalizacja Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, w której od poniedziałku do piątku od godz.18.00 do godz. 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, dyżurował będzie lekarz internista.

Poradnia NiŚOZ znajduje się na parterze szpitala, obok poradni specjalistycznych.
Wejście:
– od strony poradni specjalistycznych/ dzwonek przy drzwiach/,
– od strony Izby Przyjęć / wzdłuż niebieskiej linii na korytarzu/.
Tym samym zmianie ulega także numer telefonu kontaktowego do lekarza internisty – aktualny numer to: 32 47 84 207.
Ponadto informujemy, że lekarz pediatra przyjmował będzie bez zmian tj. w budynku Szpitala przy ul. Krasickiego 21.
Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zapewni szybsze i skuteczniejsze udzielanie pomocy pacjentom w nagłych wypadkach dzięki dostępowi do zaplecza diagnostycznego oraz specjalistów.
Wprowadzona od 1 października 2017 roku nocna i świąteczna opieka zdrowotna, to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej.

W IV kwartale 2017 roku, w ramach w/w opieki w Jastrzębiu-Zdroju udzielono dorosłym  2 250 porad. W pierwszym kwartale 2018 roku – 2 575, czyli o 325 porad więcej.

Brak komentarzy.

Leave a comment