Poseł Matusiak prezesem PFSM

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Poseł Grzegorz Matusiak został prezesem Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego. Zadaniem tej organizacji jest rozwój sportu dzieci i młodzieży na terenie całego kraju oraz koordynacja działań wszystkich stowarzyszeń i organizacji członkowskich.

W szczególności Federacja realizuje swoje cele poprzez: koordynowanie, kierowanie i nadzór nad systemem sportu dzieci i młodzieży na terenie kraju, zgodnie z ustalonym programem działania, organizowanie wspólnych działań członków Federacji oraz instytucji i organizacji prowadzących działalność w sporcie młodzieżowym, programowanie procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży na wszystkich etapach, organizowanie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na szczeblu centralnym oraz opracowanie wytycznych i koordynowanie współzawodnictwa na niższych szczeblach wraz z opracowaniem wyników Systemu Sportu Młodzieżowego, pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży.
Do ważnych zadań PFSM należy koordynacja działań 16 Wojewódzkich Interdyscyplinarnych Stowarzyszeń Kultury Fizycznej (w tym szczególnie przy realizacji programu rządowego MSiT – „młodzieży uzdolnionej sportowo”).

1 komentarz

  1. HW

    a więc PIONIER bedzie rządził

Leave a comment