„Tak jak młode orły – ciekawy i perspektywiczny zawód”.

„Tak jak młode orły – ciekawy i perspektywiczny zawód”.

Orły młodociane na wysokościach-uwaga

A może cytując słowa piosenki Lady Pank: „Tak jak młode orły – ciekawy i perspektywiczny zawód”.

Wywiad z Dawidem Starzycznym Prezesem Zarządu DAAS Sp. z o.o. – zatrudniającym od września pracowników młodocianych z Jastrzębia-Zdroju i okolicznych miejscowości.

Jak Pan rozumie praktyczną naukę w zawodzie Monter izolacji budowlanych?
Nauka zawodu, zasadniczo ma na celu przygotowanie pracownika młodocianego do pracy zawodowej. Czas poświęcony na naukę zawodu zaliczany jest do udokumentowanego okresu zatrudnienia. Innymi słowy, wlicza się do stażu pracy. Optymalne przygotowanie pracownika młodocianego do wykonywania zawodu oparte jest o ciągłe dopasowywanie jego indywidualnych predyspozycji i cech psychofizycznych w celu uzyskania względnej zbieżności z podstawą programową nauczania zawodu. Uzyskanie zdolności do podjęcia zatrudnienia, na konkurencyjnym rynku krajowym czy europejskim, w okresie realizacji praktycznej nauki zawodu, wymaga niejednokrotnie uzyskania dodatkowych specjalistycznych uprawnień zawodowych. Spółka DAAS specjalizuje się w wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w dostępie linowym, głównie dla sektora energetycznego. Dlatego też jesteśmy zainteresowani wyszkoleniem specjalistów głównie z zakresu aplikacji powłok ochronnych. DAAS zorganizuje i sfinansuje swoim pracownikom młodocianym szkolenia z zakresu dostępu linowego oraz szkolenia z zakresu zabezpieczeń antykorozyjnych.
Jak długo trwa nauka?
Nauka trwa trzy lata, a uczeń w okresie 3 lat, jest pracownikiem młodocianym i z tytułu umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie, ustalone procentowo 4,5,6% średniej krajowej, w kolejnych latach. Wysokość tego wynagrodzenia regulują przepisy, jednak dla wyróżniających się uczniów – pracowników przewidujemy dodatkowe benefity. W istocie, efektywność trzyletniej nauki zawodu, winna prowadzić do wysokiej skuteczności zatrudnieniowej. Zakładamy, dalszą możliwość zapewnienia pracy zawodowej naszym pracownikom młodocianym, zarówno w grupie podmiotów krajowych jak i zagranicznych powiązanych kapitałowo z firmą DAAS Sp. z o.o. Dlatego też w naszym szeroko pojętym interesie jest wpojenie im wysokich standardów, jakich oczekują nasi Klienci.

Panie Prezesie, proszę przedstawić koncepcję zatrudnienia pracowników młodocianych w firmie DAAS Sp. z o.o. w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu – Monter izolacji budowlanych?
Nawiązanie współpracy z Zespołem szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju i rozpoczęcie pilotażowego programu kształcenia zawodowego pracowników młodocianych jest ukierunkowanie głównie na zaspokojenie wewnętrznych potrzeb kadrowych naszej firmy. Nie zakładamy kształcenia pracowników na rynek pracy, dlatego większość z nich otrzyma propozycję zatrudnienia w firmie DAAS. Chcemy, żeby pracownik młodociany, po zakończeniu trzyletniego okresu kształcenia był pracownikiem, przepraszam za wyrażenie, pełnowartościowym, posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizowanych przez nas projektach.
Edukacja zawodowa zmienia się tak samo szybko jak i otaczająca nas rzeczywistość. Wczesne rozpoczęcie rozwoju zawodowego pozwala na usamodzielnienie, a także łatwiejsze wejście w odpowiedzialne dorosłe życie. Praktyki zawodowe w ciągu roku szkolnego będą realizowane w pracowniach i Zakładach Antykorozyjnych zlokalizowanych w województwie śląskim, należących do grupy DAAS. Oczywiście naszym pracownikom młodocianym zapewniamy bezpłatny dojazd na praktyki zawodowe, co pozwoli na utrzymanie pełnego bezpieczeństwa młodzieży w nich uczestniczących. Ponadto, każdy pracownik młodociany, w okresie wakacyjnym będzie miał możliwość uczestnictwa w płatnych stażach krajowych jak i zagranicznych, tak aby odpowiadały potrzebom elastycznego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców.

Muszę przyznać, że to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, jednak czy taka praca będzie ciekawa dla młodzieży i perspektywiczna?
DAAS Sp. z o.o. i spółki od niej zależne realizują projekty, głównie antykorozyjne, na budowach w całej Europie, a niedługo również poza nią. Myślę, że wykonywane przez nas prace mogą być atrakcyjne szczególnie dla ludzi młodych, zarówno z uwagi na wyjazdy do różnych państw, jak i z uwagi na samą specyfiką prac – dostęp linowy (alpinistyczny), międzynarodowe budowy, ciekawe miejsca. Myślę, że nie bez znaczenia ma również fakt, że technik dostępu linowego, czy jak się przyjęło mówić alpinista przemysłowy, szczególnie ten wykwalifikowany, z certyfikatami uznawanymi na arenie międzynarodowej, to pracownik, którego wynagrodzenie jest znacznie powyżej średnich stawek, jakie otrzymują pracownicy budowlani. Jest to więc praca zarówno ciekawa jak i dobrze płatna, a więc dająca satysfakcję.

Jakimi pracami budowlanymi zajmuje się Grupa DAAS?

Specjalizujemy się w wykonywaniu przemysłowych zabezpieczeń antykorozyjnych, montażu konstrukcji stalowych oraz wszelkiego typu pracach wykonywanych w dostępie linowym, tj. pracach wysokościowych – alpinistycznych. Wszelkie prace budowlane czy produkcyjne realizujemy w oparciu o nowoczesne, wysokie standardy i technologie z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo w grupie DAAS jest Agencję pośrednictwa pracy, specjalizująca się w usługach rekrutacji specjalistów w branżach związanych z przemysłem i energetyką.

Z czego wynika związek firmy DAAS z coroczną, regionalną konferencją Orłów Eksportu województwa śląskiego w Katowicach?

W kwietniu, podczas corocznie organizowanej konferencji przez dziennik Rzeczpospolita oraz Partnerów Programu Rozwoju Eksportu, zostałem laureatem w kategorii Osobowość eksportu. O wiele więcej wyróżnień otrzymuje jednak DAAS Sp. z o.o. Spółka rok rocznie otrzymuje nominacje oraz nagrody przyznawane przedsiębiorstwom. Ponadto, corocznie wspieramy utalentowanych sportowców. DAAS sp. z o.o. została nominowana, w wąskim gronie takich firm jak Aluprof czy FCA Poland (Fiat), w kategorii sportowego Dobrodzieja 2015, uwieńczoną urokliwą, rzeźbioną statuetkę Harnasia. Nominacje wręczał wówczas Prezydent Bielska-Białej.

Postępowania rekrutacyjne do szkół zawodowych, z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru, dla absolwentów gimnazjów są w toku. Stąd też pytanie, w której szkole pracownicy młodociani firmy DAAS, mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym?
Rekrutacja na nowy rok szkolny 2016/2017 dla absolwentów gimnazjów, określona jest m.in. w regulaminie rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych, przy ul. 11 Listopada 45 w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32/4762071, e-mail: ZSZ@um.jastrzebie.pl
Dzięki rozmowom przedstawicieli firmy DAAS Sp. z o.o. z Dyrekcją Szkoły, będzie możliwość utworzenia tzw. klasy patronackiej, dla zawodu: Monter izolacji budowlanych. Uczestnicy w pierwszym roku nauki, będą mieli jednodniową praktykę zawodową. W drugim dwa dni, zaś w trzecim trzy dni w tygodniu. Podkreślam, znaczenie profesjonalnych praktyk zawodowych jak i możliwość uczestnictwa w corocznych stażach krajowych i zagranicznych, dających szanse młodzieży na zatrudnienie.
Zainteresowanych zatrudnieniem w naszej firmie jako pracownik młodociany oraz jednoczesnym kształceniem zawodowym w jastrzębskim Zespole Szkół Zawodowych zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy DAAS Sp. z o.o. na stronie: www.daasgroup.pl oraz zapraszamy do siedziby w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 5, lub prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33/4711911 lub adresem e-mail: hr@daasgroup.pl .

Serdecznie dziękuję za miłą rozmowę i zaproszenie jastrzębskiej młodzieży do nauki zawodu Montera izolacji budowlanych w firmie DAAS Sp. z o.o.

Rozmowę z Panem Dawidem Starzycznym, Prezesem Zarządu firmy DAAS Sp. z o.o. prowadził dr Antoni Augustyn, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Rozwój” z Jastrzębia-Zdroju.

Brak komentarzy.

Leave a comment