Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

Oddział Rejonowy PCK w Jastrzębiu-Zdroju

ul. 1 Maja 15, 44-335-Jastrzębie-Zdrój

Miejski Klub Honorowych
Dawców Krwi PCK
im. Henryka Sławika
przy Oddziale Rejonowym PCK
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. 1 Maja 15
44-335-Jastrzębie-Zdrój
tel. kierownika biura: 512 242 627
Nr konta bankowego BANK MILLENIUM SA
67 1160 2202 0000 0002 4542 2887

Darczyńcy wpisują TUTUŁEM:

OR PCK Jastrzębie

Członkowie Miejskiego Klubu HDK PCK wpisują TYTUŁEM:
MK HDK PCK Nazwisko i Imię za rok ….
Roczna składka na PCK 25 zł
Potwierdzenie przelewu należy przekazać do Prezesa Klubu
e-mail:
montini@interia.pl   lub SMS 508 482 270


Prezes MK HDK PCK im. H. Sławika Ryszard Górski przyjmuje zapisy na dyżur w DH KAUFLAND w ramach akcji „Na pomoc Ukrainie” aż do odwołania (dyżur liczy się do działalności w Klubie). Od poniedziałku do soboty od 8.00 do 20.00.

Tel. 508 48 22 70, montini@interia.pl