Rozpoczęła się budowa ronda w Pszczynie. Prace potrwają rok!

W poniedziałek, 14 października rozpoczęły się prace związane z przebudową skrzyżowana ulic Zdrojowej, Cieszyńskiej, Sznelowiec w Pszczynie. Powstanie tu rondo. Roboty potrwają ponad rok.

Zadanie będzie polegać na przebudowie istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo z czterema wlotami, średnicą ronda 32 m, średnicą wyspy 17 m i szerokością jezdni ronda 5,5 m. Ponadto zaplanowano między innymi: budowę zatoki autobusowej, ciągi piesze, ciągi rowerowe, budowę nowego oświetlenia oraz remont lub przebudowę istniejących zjazdów. Planowany termin realizacji to 31 października 2020 r.

Skrzyżowanie DW 939 z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie - 26.07.2018
Skrzyżowanie DW 939 z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie – 26.07.2018 · fot. pless.pl

Przypominamy, że otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia. Swoje propozycje złożyło pięciu wykonawców. Najniższa złożona oferta wynosiła 5 246 445,03 zł (P.B.D. Drogopol-ZW sp. z o.o. z Katowic). Pierwotnie na realizację tego zadania w budżecie województwa śląskiego zaplanowano przeznaczenie 5 139 351,90 zł, jednak sierpniową uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego udało się zwiększyć finansowanie, dzięki czemu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mógł dokonać wyboru oferty.

new / pless.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.