Sesja nadzwyczajna dotycząca ekologii

10 grudnia odbędzie się XVIII sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Wystąpienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

4. Wystąpienie przedstawiciela JSW S.A.

5. Wystąpienie przedstawiciela WWF.

6. Wystąpienie przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta.

7. Wystąpienie przedstawicieli szkół.

8. Wystąpienie przedstawicieli klubów radnych.

9. Dyskusja z udziałem radnych i gości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o podjęcie przez Rząd RP skutecznych działań w sprawie ograniczenia stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych i do używania alternatywnych przedmiotów wytworzonych z materiałów biodegradowalnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie posiedzenia.

Sesja została zwołana na wniosek prezydenta miasta.

Uzasadnienie

Obecnie obserwuje się coraz więcej problemów ekologicznych na Ziemi. Środowisko jest stale zaśmiecane, niszczone są zasoby przyrody. Eksploatacja zasobów naturalnych doprowadziła do gwałtownego zmniejszania się ich ilości. Rosnąca temperatura intensyfikuje takie zaburzenia jak topnienie lodowców, podnoszenie się poziomu mórz, powodzie, susze, rekordowe upały, zaburzenia środowiska życia wodnego, potężne burze. Do rozwiązania tych problemów potrzebne są konkretne zmiany ustawowe. Tego należy domagać się od parlamentarzystów. Miasto Jastrzębie-Zdrój w odpowiedzi na jeden z największych globalnych problemów, jakim są zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska poprzez zwołanie sesji nadzwyczajnej pn. „Przyszłość ziemi w naszych rękach – Miasto Jastrzębie-Zdrój w trosce o środowisko” zwraca uwagę na powagę problemu i stara się wskazać środki zaradcze. Zaproszeni na sesję goście zachęceni zostaną do podjęcia dyskusji, której efektem mogą być kolejne propozycje działań na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń, poprawy stanu środowiska i ochrony klimatu. Dzięki dyskusji możliwe staje się znalezienie rozwiązań dla problemów, które już wystąpiły oraz dla tych, które mogą wystąpić w przyszłości.

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *