Sesja Rady Miasta

XVI sesja zwyczajna Rady Miasta odbędzie się w czwartek, 24 października, o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVI sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta.

4. Informacja Prezydenta Miasta.

5. Informacja przewodniczącego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w sprawie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

7. Zgłaszanie interpelacji.

8. Wybory ławników.

9. Podatki i opłaty lokalne.

10. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

11. Zatwierdzenie wniosków komisji Rady Miasta.

12. Wolne głosy i wnioski

13. Zakończenie obrad sesji.

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.