Środowiskowy Dom Samopomocy w Jastrzębiu- Zdroju

Jak podaje Radio 90, duża dotacja pozwoli na uruchomienie i wyposażenie placówki. To 1 145 145 złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony będzie dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w relacjach z otoczeniem.

Pobyt w ośrodku umożliwi im powrót do samodzielnego, aktywnego życia, takie przynajmniej są założenia. Dom Samopomocy zostanie utworzony na bazie Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych, dysponować będzie 60 miejscami.

źródło: Radio 90