Studium Rysunku i Grafiki

Studium Rysunku i Grafiki

Jednym z celów dydaktycznych kursu było kształtowanie umiejętności warsztatowych w różnych technikach, dlatego możemy oglądać prace wykonane w technice: rysunku, malarstwa, linorytu, kolażu. Punktem wyjścia w prezentowanych pracach był głównie świat rzeczywisty (postać ludzka, martwa natura). To on po służył do rozbudzania wrażliwości wyobraźni, świadomości wzrokowej uczestników kursu. Prace pokazują próby w dokonywaniu analiz, jak i próby syntez z użyciem środków wyrazu. Można zobaczyć prace, w których uchwycenie poprawnych proporcji było celem nadrzędnym ale również takie gdzie świat natury był tylko zaczynem w kształtowaniu osobistego sposobu spojrzenia.

Zajęcia prowadzi dr Piotr Bąk wykładowca Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.

W zakres programu realizowanego na zajęciach wchodzą różne działania plastyczne ukierunkowane na indywidualne cechy poszczególnych osób. Podstawą jest studium postaci, martwej natury i pejzażu. Poznawanie zasad kompozycji, posługiwanie się różnymi śladami (ćwiczenia – linia, plama, faktura, technika mieszana). Dochodzą do tego wykłady, plenery, zwiedzanie wystaw, konkursy. Zajęcia w Studium pozwalają uczestnikom rozwinąć warsztat artystyczny ale spędzić interesująco czas wolny. Słuchaczami Studium Rysunku i Grafiki może być młodzież powyżej 13 – go roku życia oraz dorośli. Rok rocznie zakończenie dwóch semestrów zajęć kończy się wystawą prac uczestników zajęć oraz rozdaniem dyplomów.

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 wystawa czynna od 1 lipca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.

Na wystawę wstęp wolny.
Zapraszamy.

źródło: MOK Jastrzębie

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *