WAKACYJNA, CAŁODOBOWA LINIA INTERWENCYJNA

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka 19 czerwca 2019 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczną się działania w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”, które potrwają do 2 września 2019 r.

W związku z podjętymi działaniami Wojewoda Śląski przekazał podległym służbom, inspekcjom i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Wakacje 2019″. Przypomniał, że podstawowym zadaniem służb, inspekcji, straży i innych organów administracji publicznej jest podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.


Służby i inspekcje działające na obszarze województwa śląskiego monitorować będą formy wypoczynku zorganizowanego, zarówno w miejscowościach wypoczynkowych, jak i w miejscach stałego zamieszkania dzieci i młodzieży.


Podejmowane działania mają na celu podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku oraz promowanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. Połączone będą z wysiłkami m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Na potrzeby akcji Wojewoda Śląski uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 32 20 77 077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie letnich wakacji.


Zapraszamy również do udziału w konkursie na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni – „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”. Szczegóły znajdują się na stronie www.wsse.katowice.pl

Całodobowa Linia Interwencyjna: 32 20 77 077

źródło: jastrzębska policja foto: internet