XVII sesja zwyczajna Rady Miasta

XVII sesja zwyczajna Rady Miasta

W czwartek, 28 listopada, odbędzie się XVII sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta. 

4. Informacja Prezydenta Miasta.

5. Informacja Prezydenta Miasta na temat przeglądu strategicznego – ewaluacji „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”.

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych w III kwartale 2019 roku oraz aktów prawa miejscowego.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

8. Zgłaszanie interpelacji.

9. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

10. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.