ZAPOWIEDŹ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH OD 01 DO 05 LUTEGO 2021 R.

ZAPOWIEDŹ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH OD 01 DO 05 LUTEGO 2021 R.

Informujemy, że w terminie od 01 lutego 2021 r. do 05 lutego 2021 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Pawłowice.

Konsultacje dotyczą projektów uchwał:

  1. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
    oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Pawłowice;
  2. w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pawłowice.

źródło treści fotografii: pawlowice.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *