ZAPOWIEDŹ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (OD 14 DO 18 PAŹDZIERNIKA) - PAWŁOWICE

ZAPOWIEDŹ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (OD 14 DO 18 PAŹDZIERNIKA) - PAWŁOWICE

Informujemy, że od 14 października 2020 r. do 18 października 2020 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Pawłowice.

Konsultacje dotyczą projektów uchwał:   

  1. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
  2. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
  3. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  4. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży dla programu stypendialnego Motywacja;
  5. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium „Motywacja”;
  6. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży dla programu stypendialnego „Warto się uczyć”;
  7. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium „Warto się uczyć”;
  8. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium „SZANSA”;

źródło: www.pawlowice.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *