Zawody deficytowe i nadwyżkowe w naszym mieście

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w naszym mieście

Planując karierę nie zostań w tyle – zapoznaj się z raportem Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju jak co roku opracował raport – monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok poprzedni. Dokument ten służy obserwowaniu przemian na rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na daną pracę i ilości pracowników. Monitoring bazuje na danych gromadzonych zarówno przez PUP jak i publikowanych w Internecie ofertach pracy. Celem dokumentu jest dostosowanie oferty szkoleń dla bezrobotnych oraz pomoc w kształtowaniu oferty edukacyjnej – zwłaszcza szkół zawodowych. Szczególnie zainteresować powinien uczniów planujących swoją zawodową przyszłość.

Raport za 2019 rok wyszczególnia zawody, które są w naszym mieście deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. W przypadku tych pierwszych, liczba ofert pracy była w ubiegłym wyższa niż liczba zarejestrowanych bezrobotnych. W przypadku tych ostatnich – liczba ofert pracy była niższa niż liczba bezrobotnych.

Dla przykładu, w 2019 roku w naszym mieście wybitnie deficytowi okazali się farmaceuci specjaliści, pracownicy działów kadr oraz agenci i administratorzy nieruchomości.

Deficyt dotyczył między innymi robotników wznoszących konstrukcje metalowe, pracowników zajmujących się sprzątaniem, maszynistów i operatorów maszyn, kierowców i doradców finansowych.

Zrównoważone zawody w Jastrzębiu to: fizjoterapeuci, magazynierzy i robotnicy obróbki kamienia.

Nadwyżka dotyczy nauczycieli szkół podstawowych, monterów urządzeń elektrycznych, kosmetyczek i barmanów.

Maksymalnie nadwyżkowe zawody w 2019 roku to: malarze budowlani, inżynierowie chemicy, monterzy izolacji, i prawnicy.

Cały raport znajduje się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w zakładce Analizy i statystyki.

źródło: www.jastrzebie.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *