DECEMBER 9, 2022
NASI SĄSIEDZI

Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Bielsku-Białej oraz nad Jeziorem Żywieckim

post-img

Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Bielsku-Białej oraz nad Jeziorem Żywieckim

 

W Bielsku-Białej odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi powiatów bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego, w którym udział wziął premier Mateusz Morawiecki, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz parlamentarzyści. Wydarzenie było okazją do przedstawienia planów związanych z realizacją Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, zakresu wsparcia regionu i biznesu oraz rozwoju subregionu południowego.

W tych trudnych okolicznościach w jakich dzisiaj przyszło nam działać, aby przemóc te wszystkie złe siły, które wokół nas się zgromadziły czyli wojna na Ukrainie, wysokie ceny surowców, zagrożenie, bezpieczeństwo, stabilność, raczej brak stabilności, inflacja, wysokie ceny, wysokie ceny surowców pod kątem różnych robót, które też i Wy przecież planujecie. To wszystko spoczywa na naszych barkach, ale co to znaczy na naszych – na naszych, czyli na barkach władzy publicznej, a władzą publiczną jest zarówno władza rządowa, centralna jak i władza samorządowa – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Samorządowcy poznali założenia Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, zakres wsparcia regionu, biznesu oraz rozwoju Śląska. W kończącej się perspektywie finansowej na lata 2014-2020 jednostki samorządu terytorialnego są kluczowym beneficjentem środków unijnych dostępnych w regionalnych programach operacyjnych. Podczas spotkania minister Puda podsumował osiągnięcia samorządu województwa śląskiego pod względem korzystania z Funduszy Europejskich.

Wdrażanie Funduszy Europejskich wymaga ścisłej współpracy z samorządami. W przypadku Śląska te działania przebiegają wzorowo władze samorządowe Podbeskidzia z sukcesem wykorzystują środki po to, by zwiększyć konkurencyjność subregionu i wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców. Szczególnie aktywnie wspierają działania z zakresu transportu, badań i rozwoju ( B+R), innowacji i przedsiębiorczości. Poprzez inwestowanie w rozwój infrastruktury drogowej, rozbudowę sieci kanalizacji, gazowniczej czy internetowej stwarzają lepsze warunki dla potencjalnych inwestorów – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Efektem dobrej współpracy władz samorządowych i rządu w realizacji polityki rozwoju w polskich regionach jest podpisany w czerwcu kontrakt programowy dla województwa śląskiego na lata 2021-2027. To umowa, która będzie stanowić podstawę do negocjacji z Komisją Europejską programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027. Program gwarantuje regionowi ponad 5 mld euro – czyli ponad 23 mld zł.

Wizyta Premiera nad Jeziorem Żywieckim

Jezioro Żywieckie zostanie oczyszczone i odmulone. Inwestycja obejmie południową część zbiornika, od strony Żywca, o powierzchni ok. 100 hektarów.

Po 50 latach trzeba dokonać bardzo poważnego odmulenia tego jeziora. To projekt bardzo ważny – raz na pół wieku trzeba to zrobić i to będą bardzo poważne inwestycje, które zrobimy – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu dodał: – W dbałości o środowisko naturalne, o piękno przyrody będą tutaj tworzone wyspy tak, żeby ptactwo mogło też się zalęgnąć w takie gatunki, w takich liczbach, jakie wcześniej bywały, a teraz już ich nie ma.

–  Jedną z planowanych dla regionu śląskiego inwestycji, która zostanie dofinansowana z funduszy europejskich, jest zagospodarowanie rejonu Jeziora Żywieckiego i Międzybrodzkiego. Jestem przekonany, że ten projekt przyczyni się do zwiększenia popularności i atrakcyjności turystycznej Żywiecczyzny. Z jego efektów skorzystają nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego, ale także turyści z pozostałych części kraju oraz z zagranicy mówił minister Grzegorz Puda.

Nowe tereny rekreacyjne

Oprócz oczyszczenia jeziora, mieszkańcy regionu i turyści zyskają pętlę rowerową wokół Jeziora Żywieckiego. Projekt przewiduje budowę ok. 40 km tras rowerowych oraz fragmentu trasy w kierunku Kęt i Oświęcimia, która przebiega nad Jeziorem Międzybrodzkim.

Myślę, że dla turystów wyjątkową atrakcją jest ścieżka rowerowa wokół Jeziora Żywieckiego. Ta ścieżka o długości 40-50 km, wyobrażam sobie, będzie jedną z najbardziej malowniczych, przepięknych tras na terytorium całego naszego pięknego kraju – podkreślił premier Morawiecki.

W okolicach jeziora powstaną także przystanie dla jachtów i żaglówek, miejsca do wodowania łódek, plaże, bezpieczne zejścia do jeziora, a także ścieżki piesze oraz wieża widokowa.

Zapraszamy serdecznie wszystkich Polaków, bo niedługo Jezioro Żywieckie sądzę, że będzie turystyczną perłą Polski – powiedział Szef Rządu.

 

/Z wykorzystaniem materiałów KPRM/

 

Galeria zdjęć

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic