DECEMBER 9, 2022
KULTURA

Zaproszenie do Ciasnej - październik/listopad 2022

post-img

Galeria „Ciasna” zaprasza na wystawę fotografii

„Návrat ke kořenům” „Powrót do korzeni”


Autor: Jiří Hanzel z Karwiny

Wystawa będzie trwać od 13.10.2022 do 11.11.2022
Wernisaż wystawy 13.10.2022 o godz. 18:00.Powrót do korzeni
Dlaczego wystawa nosi tytuł „Powrót do korzeni” („Back to the Roots”)?
Ponieważ zastosowana technologia i technika należą do historycznych początków fotografii. Aparat otworkowy to urządzenie fotograficzne, w którym miniaturowy otworek zastępuje szklany obiektyw. Pierwsze zdjęcie aparatem otworkowym zostało zrobione przez szkockiego naukowca Davida Brewstera w 1850 roku. Cyjanotypia zaś to technika fotograficzna, znana również jako blue print. Została wynaleziona przez Johna Herschela w 1842 roku.
Fotografie z cyklu „Back to the Roots” powstały bez użycia jakiejkolwiek technologii cyfrowej, wyłącznie metodami fotochemicznymi. Każda fotografia jest oryginalna, jednostkowa, powstały obraz zależy od wielu czynników podczas procesu twórczego.
Staram się realizować motto: „Dobre zdjęcie nie musi być piękne, dobre zdjęcie musi być ciekawe”.
Nasz przemysłowy pejzaż dostarcza mi motywów, ale nie unikam też tematów związanych z otaczająca przyrodą.

Návrat ke kořenům
Proč se výstava jmenuje Návrat ke kořenům ?
Protože použitá technologie i technika patří k historickým počátkům fotografie. Dírková komora je fotografický přístroj, kde miniaturní dírka nahrazuje skleněnou čočku. První fotografii dírkovou komorou pořídil skotský vědec David Brewster v roce 1850. Kyanotypie je kopírovací fotografická technologie, také známá jako modrotisk. Vynalezl ji John Herschel v roce 1842.
Fotografie ze série Návrat ke kořenům, byly vytvořeny výhradně fotochemickou cestou bez použití jakékoliv digitální techniky. Každá fotografie je originál, výsledný obraz závisí na mnoha vlivech během tvůrčího procesu.
Snažím se uplatňovat motto: „Dobrá fotografie nemusí být krásná, dobrá fotografie musí být zajímavá”.
Motivy mi poskytuje naše industriální krajina, ale nevyhýbám se ani přírodním motivům.

Jiří Hanzel

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic