DECEMBER 9, 2022
PUBLICYSTYKA

„Łączymy tradycję z nowoczesnością” - członkinie kół gospodyń wiejskich z całej Polski spotkały się w Warszawie

post-img

„Łączymy tradycję z nowoczesnością” - członkinie kół gospodyń wiejskich z całej Polski spotkały się w Warszawie

  Niemal 11 tysięcy zarejestrowanych w Polsce kół gospodyń wiejskich odgrywa kluczową rolę w codziennym życiu polskiej wsi - nie tylko w pielęgnowaniu jej tożsamości i tradycji, ale także w dynamicznej modernizacji. Ich członkinie z całego kraju spotkały się w Warszawie na drugiej, ogólnopolskiej konferencji „Koła Gospodyń Wiejskich - Liderki Bezpiecznej Wsi”.

W miniony weekend przedstawicielki Kół z całego kraju spotkały się w warszawskiej siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Honorowy patronat nad wydarzeniem, zorganizowanym przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”, objęła Agata Kornhauser-Duda, małżonka prezydenta RP. Partnerem przedsięwzięcia był Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego również objęła wydarzenie patronatem, a podmiotami współpracującymi były Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.


„Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Koła Gospodyń Wiejskich znacząco poszerzyły zakres swojej działalności. Dziś nie zajmują się one jedynie ochroną tradycji i dziedzictwa obszarów wiejskich, ale coraz chętniej angażują się w proces cyfryzacji polskiej wsi czy propagowania zdrowego, aktywnego trybu życia” - powiedział Tomasz Nowakowski, członek zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. i wiceprzewodniczący Rady Fundacji „Pomaganie krzepi”.


Koła Gospodyń Wiejskich mają na ziemiach polskich blisko 150-letnią tradycję. Pierwsze z nich powstało już w 1877 roku, dzięki działaczce Filipinie Płaskowickiej, w Janisłowicach pod Skierniewicami. Kobiety bez względu na miejsce zamieszkania, status społeczny, materialny czy wykształcenie zawsze spotykały się, rozmawiały i podejmowały przeróżne działania. Działalność KGW jest adresowana nie tylko do członkiń, ale także do całej lokalnej społeczności. Widać to szczególnie podczas stałych imprez z kalendarza danej gminy jak dożynki, festyny czy procesje.


„Koła Gospodyń Wiejskich działają bardzo prężnie i przyczyniają się do integracji lokalnych środowisk. Coraz chętniej korzystają też ze wsparcia. Do tej pory na działalność statutową przekazaliśmy 195 mln złotych” - zaznaczyła Halina Szymańska, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie poinformowała o przygotowywaniu zdrowotnego programu profilaktycznego, skierowanego do mieszkańców obszarów wiejskich. Będzie on realizowany we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Ministerstwem Zdrowia.


Podstawowym dokumentem określającym formalno-prawne aspekty funkcjonowania KGW jest ustawa z 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, dzięki którym posiadają one osobowość prawną i są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.


„Kiedy tworzyliśmy ustawę o KGW, przez myśl mi nie przeszło, że okaże się takim sukcesem. Daje ona niesamowite możliwości do rozwoju dla istniejących kół oraz wsparcie dla organizacji nowych. Wyrażam podziw, że ARiMR tak dobrze opiekuje się tymi organizacjami, które coraz aktywniej działają na wielu polach” - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, szef prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich i jeden z inicjatorów utworzenia Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.


Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była sytuacja zdrowotna polskiej wsi - tak zwany dług zdrowotny jest na niej bowiem znacznie bardziej widoczny niż w ośrodkach miejskich.


„Koła gospodyń wiejskich coraz bardziej angażują się również w działania propagujące zdrowy, aktywny tryb życia. Panie aż kipią pomysłami i są skuteczne w ich realizacji, czego przykładem są niesamowicie ciekawe projekty zgłoszone do programu grantowego Fundacji  >>KGW - krzepkie i zdrowe<<” - podkreślił Tomasz Nowakowski.


Podczas II panelu konferencji przedstawicielki KGW dyskutowały na temat możliwości Kół w zakresie reagowania na wyzwania współczesnej rzeczywistości. Padło wiele inspirujących przykładów działań KGW, które nie tylko odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności, ale także pokazują reakcję Kół na wydarzenia będące następstwem wojny w Ukrainie czy pandemii.

Podczas konferencji wręczone zostały także granty dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski - laureatów II edycji programu grantowego prowadzonego przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” pn. „KGW - krzepkie i zdrowe”. Wśród nagrodzonych zgłoszeń doceniono m.in. organizację wspólnych ćwiczeń, spotkania z dietetykami, przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy.

Istotną częścią konferencji były warsztaty prowadzone m.in. w ważnych tematach pierwszej pomocy przedmedycznej, ekologii i niemarnowania żywności, czy też fundraisingu.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic