DECEMBER 9, 2022
NASI SĄSIEDZI

W Pawłowicach uczą się segregować odpady

post-img

We wrześniu gmina wyposażyła szkoły i przedszkola w stacje pojemników do segregacji śmieci oraz tablice informacyjne z zasadami segregacji i właściwego postępowania z odpadami.

Szkoły otrzymały kosze do segregacji odpadów z podziałem na tworzywo sztuczne i metale, papier, szkło, pozostałości po sortowaniu BIO, nakrętki, drobny sprzęt elektroniczny. Do przedszkolaków trafiły kosze z trzema frakcjami: tworzywa sztuczne i metale, papier oraz szkło. Łącznie gmina zakupiła 48 zestawów pojemników - 32 dla szkół i 16 dla przedszkoli. 

Gmina od maja 2022 roku prowadzi szereg działań edukacyjnych w ramach projektu  „Budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Pawłowice” dofinansowanego ze środków Fundacji JSW. Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa już wcześniej przeprowadzili prelekcje dotyczące między innymi postępowania z odpadami, zapobiegania ich powstawaniu, selektywnej zbiórki i recyklingu. We wrześniu dla uczniów klas od 1 do 3 szkół podstawowych został przygotowany konkurs plastyczny. Zadaniem konkursowiczów było przygotować plakat wskazujący na problem zaśmiecania chodników, poboczy i dróg. Rozstrzygnięcie konkursu już wkrótce, a najlepsze plakaty znajdą się na wiatach przystankowych na terenie gminy, aby trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Działania prowadzone przez Gminę Pawłowice uświadamiają najmłodszym mieszkańcom, że mają realny wpływ na środowisko i są za nie odpowiedzialni.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Fundacji JSW.

 

 

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic