DECEMBER 9, 2022
PUBLICYSTYKA

Stop obojętności! #reaguj

post-img

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Stop obojętności! #reaguj”.

18 października 2022 r. w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Tego dnia organizacje rządowe i pozarządowe starają się uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec.

Śląski Urząd Wojewódzki zaprasza Uczniów klas V-VIII  szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego do udziału w konkursie plastycznym na najlepszy plakat pod hasłem „Stop obojętności! #reaguj”.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na konieczność walki z obojętnością, wzmacnianie postaw empatycznych, pomoc w integracji i nawiązywaniu przyjaznych kontaktów z rówieśnikami. Ma on na celu także poszerzenie wiedzy o zjawisku handlu ludźmi, szczególnie w kontekście masowej fali migracyjnej.

Prace konkursowe można składać do 15 grudnia 2022 roku. Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać formularz zgłoszeniowy, oświadczenie podpisane przez przedstawiciela ustawowego uczestnika do 18. roku życia lub przez pełnoletniego uczestnika oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które wraz z Regulaminem konkursu znajdują się do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Nazwa plikuWielkośćData dodania
Regulamin Konkursu Stop obojętności! #reaguj 78 KB 2022-10-18 15:23:42
oświadczenie rodzica - III edycja 16.77 KB 2022-10-18 15:23:56
zgoda - III edycja 14.89 KB 2022-10-18 15:24:04
formularz zgłoszeniowy -III edycja 16.02 KB 2022-10-18 15:24:15

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic