DECEMBER 9, 2022
WIADOMOŚCI

Widzisz bezdomnego potrzebującego pomocy? Zadzwoń na 987.

post-img

Jak co roku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach  z początkiem listopada uruchamia bezpłatną infolinię dla bezdomnych. Pod specjalnym numerem 987 można uzyskać informacje o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia.

Korzystając z połączenia potrzebujący otrzyma również szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji schronisk i noclegowni oraz ośrodków wsparcia doraźnego. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia.

Akcja ma również na celu uwrażliwienie i wyczulenie mieszkańców regionu na szczególne traktowanie w mroźne zimowe miesiące ludzi bezdomnych. Kto dzwoni pod numer 987? Kontaktują się z nami zarówno osoby bezdomne, jak i mieszkańcy zgłaszający oferty pomocy materialnej.  Zgłaszają się też zaniepokojone osoby widząc nocujących bezdomnych na klatkach schodowych, ławkach w parkach czy w altanach ogrodowych – wyjaśnia kierownik WCZK Janusz Kulej.

Szczegółowe Informacje o infolinii zostaną rozpowszechnione w miejscach publicznych, urzędach, ośrodkach pomocy społecznej, dworcach PKP, PKS oraz ośrodkach zdrowia głównie w formie charakterystycznych żółtych plakatów.

- Podczas minionych 13 lat funkcjonowania tej specjalnej infolinii dyżurujący interweniowali przeszło 4 tysiące razy. Tylko minionej zimy zgłoszeń było 317. Dzięki temu udało się znacznie zmniejszyć liczbę tragicznych przypadków śmierci z powodu wyziębienia. W minionym roku odnotowaliśmy 3 takie zdarzenia, podczas gdy w roku 2010, który był pierwszym rokiem funkcjonowania tej infolinii – z wychłodzenia zmarło 26 osób. Każde ocalone ludzkie życie jest bezcenne i jest chyba najlepszą miarą skuteczności i sensowności działania numeru 987 -  podsumowuje wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Utworzony wykaz koordynatorów działań na rzecz bezdomnych w poszczególnych gminach pozwala łatwo skontaktować się z osobami, będącymi najbliżej potrzebujących.
Pomoc zapewniają nie tylko ośrodki systemowe, jak miejskie, czy gminne ośrodki pomocy społecznej, ale także organizacje i fundacje pozarządowe, z których część ubiega się o dodatkowe środki finansowe.

- Jak co roku, w ramach Programu Współpracy z Podmiotami Niepublicznymi ogłosiliśmy konkurs,
obejmujący m.in przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego osób zagrożonych bezdomnością. W efekcie ze środków w dyspozycji Wojewody Śląskiego 14 podmiotów świadczących pomoc otrzyma łącznie blisko 644 tysięcy złotych wsparcia na realizację 27 projektów –
podkreśla Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody.

Ponadto, w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, edycja 2022 na realizację projektów wsparcie uzyskało kolejnych 17 jednostek na łączną kwotę 2.169.660 zł.

Między innymi dzięki tym środkom w 167 gminach naszego województwa na bezdomnych czeka nie mniej niż 3187 miejsc. Wiele placówek zapewnienia też o możliwości udostępnienia większej ilości miejsc stosownie do potrzeb. Prócz tego funkcjonuje też wiele miejsc wsparcia doraźnego jak: 31 jadłodajni, punkty wydawania żywności i ubrań, pralnie czy łaźnie.

Rejestr miejsc tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic