DECEMBER 9, 2022
NASZE MIASTO

Bezpłatne bilety trafiły do laureatów konkursu

post-img
W czwartek 3 listopada w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju podsumowaliśmy nasz konkurs
skierowany do mieszkańców gmin członkowskich Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
Wzięło w nim udział 470 osób. Czternastu z nich otrzymało bezpłatne bilety roczne, półroczne i
trzymiesięczne na wszystkie linie MZK.
W uroczystym wręczeniu nagród wziął udział m.in. Roman Foksowicz, przewodniczący Zarządu MZK i
jednocześnie wiceprezydent Jastrzębia-Zdroju, a także Daniel Wawrzyczek, wiceprezydent Żor
reprezentujący to miasto w MZK. Nie zabrakło także Grażyny Kuczera, wiceprzewodniczącej Zarządu i
dyrektor Biura MZK, której towarzyszyli pracownicy zaangażowani w zorganizowanie konkursu.
Więcej na temat konkursu (lista laureatów): https://mzkjastrzebie.com/komunikat/632
 

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic