DECEMBER 9, 2022
AKTUALNOŚCI

Jastrzębie-Zdrój odzyska połączenie kolejowe z Katowicami

post-img

 

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

9 listopada 2022 r. wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel uczestniczył w podpisaniu przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego umowy na realizację projektu „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”. To kolejna umowa z wnioskodawcą Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. i pierwsza dotycząca inwestycji na liniach kolejowych w województwie śląskim. Na liście podstawowej znajduje się w tym województwie siedem projektów.

- Program Kolej Plus dla mieszkańców wielu województw jest szansą na to, że kolej wróci na tereny, które dotychczas pozbawione były tego środka transportu i umożliwi ich rozwój. To pierwszy w historii program, który powstał we współpracy z samorządami – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu Andrzej Bittel.

Jastrzębie-Zdrój jest największym miastem, liczącym ok. 90 tys. mieszkańców, pozbawionym od 2001 roku dostępu do kolei. Dzięki odbudowie linii kolejowej mieszkańcy zyskają szybkie i wygodne połączenie z Katowicami. Czas podróży między tymi miastami wyniesie około 72 minuty. W ramach projektu o szacowanej wartości 475 mln zł wybudowana zostanie nowa jednotorowa linia kolejowa o długości ok. 20 km na odcinkach: Jastrzębie-Zdrój Centrum – Pawłowice Śląskie oraz Żory – Orzesze. Trasa zostanie zelektryfikowana, dzięki czemu w połączeniach przewoźnicy będą mogli wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszą ofertę dla podróżnych. Pociągi na tej trasie będą mogły poruszać się z prędkością do 120 km/h.

Mieszkańcy południowo-zachodniej części woj. śląskiego zyskają lepszy dostęp do kolei, dzięki budowie nowych przystanków: Jastrzębie-Zdrój Szkolna, Jastrzębie Bzie, Żory Baranowice, Żory Aleja Zjednoczonej Europy, Palowice Kolonia, Orzesze Zawada oraz modernizacji stacji w Pawłowicach Śląskich. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o organicznych możliwościach poruszania się. Zapewnią one komfortowe warunki oczekiwania na pociąg. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu.

34 projekty do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje, które zostały zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: siedem w woj. śląskim, pięć w woj. lubelskim oraz wielkopolskim, po cztery w woj. małopolskim i mazowieckim, trzy w woj. dolnośląskim, dwa w woj. łódzkim, po jednym w woj.: lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim. Projekty wybrane do realizacji obejmują wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Inwestycje ujęte w Programie obejmują:

* 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,* 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km, * 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km, * 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

* zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych;* przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat; * zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP PLK SA.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury oraz przyjęty przez Radę Ministrów Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego - kolei. Więcej o Programie https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mk/

 

 

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic