DECEMBER 9, 2022
WIADOMOŚCI

ABW: Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji Gazety Wyborczej

post-img

- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje: Oświadczenie ABW Dziennik "Gazeta Wyborcza" w artykule Wojciecha Czuchnowskiego z 1 lutego br. pt. "Śmierć oficera ABW. Obajtek w cieniu tragedii" kontynuuje podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących śmierci funkcjonariusza ABW Michała M., pomimo wcześniejszego opublikowania sprostowania będącego konsekwencją wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2022 r. Wyrok ten jednoznacznie potwierdził nieprawdziwość informacji podawanych w tej sprawie przez "Gazetę Wyborczą" w artykule z dnia 26 maja 2021 r. (odpis wyroku w załączeniu). Odnosząc się do niezgodnych z prawdą stwierdzeń zawartych w artykule "Gazety Wyborczej", informujemy: Nieprawdą jest, że Michał M. był podwładnym płk. Radosława Żebrowskiego, wymienieni nigdy też nie pracowali w jednej jednostce organizacyjnej ABW. Wbrew twierdzeniom W. Czuchnowskiego opisywane w artykule spotkanie nigdy nie miało miejsca, co więcej, Michał M. nigdy nie był w gabinecie płk. Radosława Żebrowskiego. Płk R. Żebrowski odszedł ze służby na własną prośbę w związku z nabyciem pełnych praw emerytalnych. Rozkaz personalny o zwolnieniu ze służby został wydany w dniu 16 kwietnia 2021 r., tj. ponad miesiąc przed opisywanym tragicznym zdarzeniem. Daniel Obajtek posiada poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne", wydane w dniu 16 września 2019 r. na podstawie przeprowadzonego postępowania sprawdzającego, a więc prawie dwa lata przed tragiczną śmiercią Michała M. Brak jest zatem faktycznych podstaw do łączenia tragicznej śmierci Michała M. z osobą Daniela Obajtka. Artykuł "Gazety Wyborczej", wskazujący na rzekomy związek śmierci oficera ABW z informacjami dotyczącymi Daniela Obajtka, jest celową, kolejną manipulacją, opartą o wyimaginowane tezy, które dezinformują i wprowadzają w błąd opinię publiczną. Dziennikarz "Gazety Wyborczej" w haniebny sposób wykorzystuje fakt tragicznej śmierci Michała M., de facto bezczeszcząc pamięć o Nim, a jednocześnie narusza dobre imię ABW i jej funkcjonariuszy. W związku z powyższym Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po raz kolejny skieruje wniosek o nakazanie opublikowania sprostowania nieprawdziwych informacji podawanych przez "Gazetę Wyborczą". UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe.(PAP) kom/ ago/

Źródło informacji: ABW

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic