DECEMBER 9, 2022
WIADOMOŚCI

Wojciech Szymura nowym sołtysem Warszowic

post-img

W poniedziałek, 30 stycznia mieszkańcy Warszowic wybierali nowego sołtysa i radę sołecką.

Zebranie wiejskie w Warszowicach miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przed głosowaniem zastępczyni wójta Joanna Śmieja przedstawiła najważniejsze działania, jakie gmina zrealizowała w 2022 r w sołectwie Warszowice, a sołtys Andrzej Szaweł przestawił sprawozdanie z działań sołtysa i rady sołeckiej. Mieszkańcy zapoznali się również z zadaniami, które zaplanowane są do realizacji w Warszowicach w 2023 roku.

Kandydatami na sołtysa Warszowic byli: Andrzej Szaweł, pełniący funkcję sołtysa od 2011 roku oraz Wojciech Szymura. W wyniku głosowania nowym sołtysem został Wojciech Szymura, który uzyskał 121 głosów poparcia spośród 211 ważnie oddanych głosów. Mieszkańcy wybrali również radę sołecką, w skład której wchodzą: Marek Krupka, Aleksander Pawłowski, Anna Pławecka, Grzegorz Goraus, Robert Stajer, Czesław Lasek oraz Sylwester Zieleźnik.

Podczas zebrania wybrano także nowy zarząd i komisję rewizyjną Spółki Wodnej w Warszowicach. Zarząd tworzą: przewodniczący - Grzegorz Goraus oraz członkowie Łukasz Szklanny i Bernard Foks, a w skład Komisji Rewizyjnej weszli:  Wojciech Krupka, Krzysztof Szymura i Konrad Cyroń.

Spora cześć zebrania została poświęcona dyskusji mieszkańców o dwóch planowanych inwestycjach sportowych. Jedna z nich dotyczy budowy szatni kontenerowych przy boisku sportowym, a druga budowy skateparku. Wójt poinformował, że trwa procedura projektowania tych obiektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zwrócił także uwagę, że priorytetową inwestycją dla sołectwa Warszowice, którą gmina będzie realizować w 2023 r. jest wymiana dachu, ogrzewania i wentylacji w sali gimnastycznej, z której korzystają szkoła oraz kluby sportowe.

W części dotyczącej wolnych wniosków nie wniesiono uwag.

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic