DECEMBER 9, 2022
WIADOMOŚCI

Rekrutacjia do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

post-img

Wraz z nowym rokiem ruszyły przyjęcia do Służby Więziennej w okręgu katowickim. Wolne miejsca czekają na strażników działu ochrony, wychowawców, psychologów, pielęgniarki, kierowców, szefów kuchni czy pracowników działu ewidencji. Oferty pracy w Służbie Więziennej są zróżnicowane, co daje szansę na rozwój zawodowy również w trakcie pełnienia służby. Kandydat musi być osobą niekaraną, posiadać obywatelstwo polskie, dobry stan zdrowia oraz, w zależności od stanowiska, wykształcenie średnie lub wyższe.

Rekrutacja, podobnie jak w innych służbach mundurowych, składa się z kilku etapów sprawdzających zdolność psychofizyczną do służby. Kandydat zaczyna od rozmowy kwalifikacyjnej, potem przechodzi test sprawności fizycznej, wiedzy ogólnej, badania psychologiczne i lekarskie.  Jeśli spełnia wszystkie kryteria zostaje przyjęty w szeregi formacji i składa ślubowanie.

Praca w Służbie Więziennej jest ciekawa, dająca stabilizację i możliwości rozwoju, ale też wymagająca odpowiednich predyspozycji. To między innymi komunikatywność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność i odporność na stres.

W Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju poszukiwani są kandydaci na stanowisko strażnika działu ochrony. Planuje się przyjęcie dziesięciu funkcjonariuszy do działu ochrony jastrzębskiej jednostki penitencjarnej.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów można uzyskać na stronie internetowej www.sw.gov.pl w zakładce rekrutacja lub pod numerem tel. 504 333 932. Nabór prowadzi Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach.

zdj. Daniel Bazylewicz

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic