DECEMBER 9, 2022
WIADOMOŚCI

Wyższa składka zdrowotna? Tak, ale…

post-img

  Przez szereg lat w mediach ekonomicznych, a także z ust niektórych polityków padały słowa, że Polacy nie chcą podwyższenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jak to często bywa, kwestia jest bardziej skomplikowana. Z ostatniego badania na ten temat wynika, że jedynie 1/3 respondentów jest przeciwko wyższej składce zdrowotnej, a większa część respondentów zgadza się na wyższą składkę, ale pod pewnym warunkiem.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich przez SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowych SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1026 ankiet na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski obu płci w dniach 14-26 czerwca.

Jest to przy tym kolejne badanie, które potwierdza, że zdecydowana większość respondentów nie jest zadowolona z ochrony zdrowia (nieco ponad 73 proc.). Nadto aż 80 proc. badanych zadeklarowało, że ich zdaniem do systemu powinno wpływać więcej pieniędzy na leczenie pacjentów (pytanie brzmiało: „Czy polski system ochrony zdrowia powinien otrzymywać więcej pieniędzy na leczenie pacjentów, czy też nie powinien?”).

Badanie pośrednio ujawnia małe zaufanie badanych do zarządzających polskim systemem opieki zdrowotnej. Na pytanie: „Czy zgadza się Pan/i z twierdzeniem, że polska ochrona zdrowia działałaby lepiej, gdyby składka zdrowotna była wyższa?”, ponad 53 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie”, jedynie 23,5 proc. - „tak”, a 28 proc. nie miało zdania na ten temat („nie wiem/trudno powiedzieć”).

Niemniej jednak 49 proc. respondentów zadeklarowało, że zgodziłoby się płacić wyższą składkę zdrowotną w zamian za poprawę w konkretnym obszarze - skrócenie kolejek czy lepszy dostęp do specjalistów. Przy czym najważniejszą kwestią do poprawy według większości badanych jest lepszy dostęp do specjalistów (tak twierdzi 80 proc. badanych).

W poprzednim tego rodzaju badaniu, także zleconym przez Federację Przedsiębiorców Polskich, ale wykonanym przez pracownię Ibris w kwietniu 2021 roku respondenci niemal tak samo źle oceniali system opieki zdrowotnej i widzieli potrzebę jego dofinansowania. Wówczas 50 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć dopłacenia do składki zdrowotnej (średnio 50 zł), jeśli wiązałoby się to z konkretnym celem.

Warto w kontekście tych badań pamiętać, że mieszkańcy Polski często korzystają z opieki zdrowotnej, przy czym częściej udają się po pomoc medyczną osoby lepiej wykształcone, z większych miast, częściej kobiety niż mężczyźni. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, to najczęściej z opieki zdrowotnej korzystają najstarsi (65 +) oraz młodzi dorośli (25-44 lata). Tak wynika z sondażu CBOS z 2020 roku, przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie pełnoletnich mieszkańców Polski w ramach procedury mixed-mode. Najczęściej respondenci deklarowali korzystanie z opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia”

Źródło informacji: Serwis Zdrowie


O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic