DECEMBER 9, 2022
WIADOMOŚCI

Konkurs „AKTYWNY SENIOR” 2023

post-img

Konkurs organizowany przez Wojewodę Śląskiego na najbardziej aktywnego seniora odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej Seniorki” oraz „Aktywnego Seniora”.
W ubiegłym roku tytuły te przypadły pani Jolancie Koral i panu Janowi Tarnawie.
Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych (grup osób), organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 roku poz. 571) oraz instytucji publicznych z terenu województwa śląskiego.
Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 15 września 2023 roku poprzez odpowiedni formularz, stanowiący załącznik do regulaminu konkursowego (załącznik nr 1) wraz
z podpisanym formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników (załącznik nr 2) oraz oświadczenie kandydata o ukończeniu 60 lat. Wszystkie załączniki wraz
z regulaminem dostępne są do pobrania poniżej.

Regulamin konkursu
załącznik nr 1 - wersja edytowalna
załącznik nr 1 - pdf do wydruku
załącznik nr 2 - wersja edytowalna
załącznik nr 2 - pdf do wydruku
załącznik nr 3 - wersja edytowalna
załącznik nr 3 - pdf do wydruku

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic