DECEMBER 9, 2022
AKTUALNOŚCI

Radny czy bezradny?

post-img

Zagatka -Kogo brakuje na zdjęciu?

 

Radny miasta ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, jak również wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały. Dodatkowo ma też uprawnienia do wglądu w działalność urzędu miasta, spółek z udziałem urzędu miasta, czy zakładów i przedsiębiorstw.
W sprawach dotyczących miasta radny może również kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta miasta i musi uzyskać odpowiedź.
Na koniec warto też wspomnieć, że radny miasta za pełnioną funkcję otrzymuje dietę oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wysokość diet ustalana jest zgodnie z ustawą budżetową, jak również na podstawie wielkości miasta, w której działa dana rada.
Podsumowując: Warto przed głosowaniem przemyśleć na kogo głosujemy. Radny bez problemu może przespać swoją kadencję ale również to od jego chęci zależy czy wykorzysta ten czas dla lokalnego społeczeństwa. Starajmy się rozliczać swoich przedstawicieli


Skład osobowy poszczególnych nowych komisji przedstawiają się następująco:
Komisja Budżetu i Skarbu
1. Piotr Szereda
2. Janusz Toborowicz
3. Damian Gałuszka
4. Tadeusz Sławik
5. Anna Hetman
Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia
1. Tadeusz Sławik
2. Antoni Weissmann
3. Damian Gałuszka
4. Janusz Toborowicz
5. Piotr Szereda
Komisja Edukacji
1. Anna Owsiak
2. Iwona Rosińska
3. Piotr Szereda
4. Andrzej Matusiak
5. Monika Brachaczek
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego
1. Tadeusz Markiewicz            
2. Marian Króliczek
3. Anna Owsiak
4. Antoni Weissmann
5. Roman Foksowicz
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej
1. Jarosław Fojt
2. Monika Brachaczek
3. Marian Króliczek
4. Stefan Woźniak
5. Grzegorz Mosoń
Komisja Kultury, Sportu i Turystyki
1. Mirosław Kolb                     
2. Agata Pałys
3. Andrzej Matusiak
4. Iwona Rosińska
5. Wojciech Marcol
Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska
1. Stefan Woźniak
2. Angelika Garus-Kopertowska
3. Tadeusz Markiewicz
4. Janusz Ogiegło
5. Alina Chojecka
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Wojciech Marcol                                                        
2. Józef Kubera                                                            
3. Jarosław Fojt
4. Andrzej Matusiak
5. Stefan Woźniak
Komisja Rewizyjna
1. Janusz Ogiegło                                                  
2. Grzegorz Mosoń                                                  
3. Mirosław Kolb
4. Angelika Garus-Kopertowska
5. Agata Pałys

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic