DECEMBER 9, 2022
NASI SĄSIEDZI

Święto Śląskiej Brygady 13ŚBOT.

post-img
19 czerwca 2022 r. na Placu Żołnierza Polskiego swoje
święto obchodziła 13. Śląska Brygada
Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg”. To
już czwarte święto Śląskiej Brygady, której siedziba mieści się w Katowicach, a jej bataliony
rozlokowane są w Gliwicach, Cieszynie oraz Brzegu. Wkrótce zostanie uruchomiony czwarty
- opolski batalion 13ŚBOT. Dodatkowo Brygada posiada także kompanię logistyczną i
kompanię dowodzenia, które znajdują się w Bytomiu.
13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej czerpie tradycje Powstań Śląskich, podczas których
nasi przodkowie walczyli o przyłączenie Górnego Śląska do Polski .
Patron Brygady ppłk dypl.
Tadeusz Puszczyński ps. Konrad Wawelberg wyspecjalizował się w działaniach nieregularnych
wspomagających oddziały wojskowe. Jego umiejętności zostały wykorzystane w III
powstaniu śląskim. Działania Grupy Wawelberga zaskoczyły Niemców bardziej niż wybuch II
powstania śląskiego.
Śląscy terytorialsi w czasie ostatnich czterech lat wspierali lokalną społeczność zgodnie ze
swoją misją. Szeroki wachlarz umiejętności i chęć niesienia pomocy ujawniły się nie tylko
podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych, ale przede wszystkim w trudnym czasie
pandemii COVID 19. Żołnierze byli skierowani do działań związanych z pobieraniem
wymazów, tworzeniem punktów Test&Go, wspieraniem Domów Pomocy Społecznej, a także
transportem sprzętu medycznego. Żołnierze 13ŚBOT wspierają też inne służby mundurowe –
do wymienionych działań w pandemii należy dodać patrole z policją, a obecnie Obrona
Terytorialna wspiera Straż Graniczną w ochronie terenów przygranicznych na polsko –
białoruskiej granicy. Mimo wielu zadań, intensywne szkolenie bojowe wciąż jest dla Brygady
priorytetem.
- Działanie zgodnie z misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest bardzo ważne. Jednak mimo tej
specyfiki działania formacji nie wolno nam zapomnieć, że żołnierz jest przede wszystkim
żołnierzem, czyli musi posiadać odpowiednie przeszkolenie, by móc stanąć w obronie swojej
Ojczyzny. Stąd bierze się nacisk dowódców na intensywne szkolenia, chociaż zadań żołnierze
mają naprawdę sporo. Jestem dumny, że w obliczu realnego zagrożenia z jakim przyszło nam
się mierzyć pokazali prawdziwe oblicze swojego patriotyzmu.
– mówi płk. Tomasz Białas,
Dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
 

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic