DECEMBER 9, 2022
PUBLICYSTYKA

Kupujesz wycieczkę? Sprawdź biuro podróży i jego kondycję finansową!

post-img

Kupujesz wycieczkę? Sprawdź biuro podróży i jego kondycję finansową!
 
Prowadzenie biura podróży to wymagające zadanie. W ciągu ostatniego 5,5 roku niemal co
trzeci przedsiębiorca zaprzestał tego typu działalności.
 
Na szczęście upadłości - choć o nich głośno - zdarzają się stosunkowo rzadko. Od grudnia
2016 r. upadłość ogłosiły 34 biura podróży.

W ciągu sześciu miesięcy 2022 r. wierzyciele wpisali do ERIF BIG 476 organizatorów usług
turystycznych. To więcej niż w całym 2020 r., czyli pierwszym roku pandemii.
 
Warto   przed   wyjazdem   sprawdzić   kondycję   finansową   biura   podróży,   z   którym
podpisujemy umowę.
 
Szczególnie jeśli kupujemy np. sam nocleg z dojazdem własnym, który nie jest objęty
systemem gwarancyjnym.
Według   danych   Turystycznego   Funduszu   Gwarancyjnego   w   połowie   czerwca   2022   r.   wpis   do
ewidencji prowadzonej przez Fundusz posiadało dokładnie 4447 przedsiębiorców turystycznych. Od
początku działalności TFG, czyli 1 grudnia 2016 r. wpis do rejestru uzyskało 6529 tego typu firm.
Różnica między tymi wartościami pokazuje ilu przedsiębiorców w tym czasie zaprzestało tego typu
działalności. Jak widać w ciągu ostatniego 5,5 roku, dotyczyło to niemal co trzeciego przedsiębiorcy.
Na szczęście przytłaczająca większość, bo niemal 87% wykreśleń z rejestru odbywa się na wniosek
samego  przedsiębiorcy.  To znaczy,  że  zrezygnował  on  z  prowadzenia  działalności  turystycznej.
Pozostałe wykreślenia wynikają m.in. z wykreślenia wpisu do CIDG lub KRS, wykreślenia po upływie
terminu zawieszenia działalności czy śmierci przedsiębiorcy.
Upadłości się zdarzają
Przedsiębiorców,   którzy   zostali   wykreśleni   z   rejestru   urzędu   i   objęci   zakazem   wykonywania
działalności było do tej pory 266. Jeszcze mniej było upadłości, bo 34. Z tego w 2022 r. do tej pory
zdarzyła   się   jedna   upadłość.   To   nie   znaczy,   że   nie   należy   zachowywać   ostrożności.   Bo   z
dotychczasowych statystyk TFG wynika, że 20 z dotychczasowych upadłości, zdarzyło się w drugiej
połowie roku.
-   
Te   dane   pokazują,   że   biznes   turystyczny   jest   bardzo   wymagający   i   nie   każdy   radzi   sobie   z   jego
prowadzeniem.   Dobrze,   że   zdecydowana   większość   w   porę   podejmuje   decyzję   o   zaprzestaniu
działalności w tym obszarze. Choć TFG powstał właśnie po to, żeby chronić klientów upadłych biur
podróży,   to   jednak   warto   sobie   oszczędzić   nerwów   i   przed   podpisaniem   umowy   na   wakacyjny
wypoczynek   sprawdzić   stabilność   finansową   danego   przedsiębiorcy.   Koszt   na   poziomie   50   zł,   jest
symboliczny   w   porównaniu   z   cenami   wycieczek.   Tym   bardziej,   że   z   analizy   naszej   bazy   wynika,   że
kondycja branży jest obecnie słabsza niż w pandemicznym 2020 r.     
– mówi  
Katarzyna Skrzypczyńska, Kierownik   Działu   Rozwoju   Produktów   i   Projektów   Biznesowych,   ERIF   Biuro   Informacji
Gospodarczej    
.
W ciągu niecałych sześciu miesięcy 2022 r. wierzyciele wpisali do ERIF BIG 476 organizatorów usług
turystycznych. To więcej niż w całym 2020 r., czyli pierwszym roku pandemii. Wówczas wpisano 398
przedsiębiorców. Wzrosła też wartość zobowiązań touroperatorów. Obecnie to niemal 7 mln zł, a w
2020   r.   było   to   3,6   mln   zł.   Wyższa   jest   też   średnia   wartość   zadłużenia   przypadającego   na
organizatora: z 9,1 tys. w 2020 r. do 14,5 tys. obecnie.
Kiedy powinniśmy uważać?
-  
Jeśli długi dotyczą codziennej działalności przedsiębiorcy turystycznego, to jest to sygnał, że kondycja
firmy może budzić zastrzeżenia. Można to sprawdzić np. w Biurze Informacji Gospodarczej, pobierając

raport   dotyczący   danego   podmiotu.   Widać   w   nim   kto   jest   wierzycielem   i   z   jakiego   tytułu   są   to
zobowiązania.   Będzie   więc   wiadomo  czy   firma   ma   dług   wobec   operatora   telekomunikacyjnego,   za
raty   leasingu   lub   kredytu,   czy   też   za   wynajem   biura.   Im   więcej   tego   typu   wpisów   i   im   wyższe
zobowiązania, tym bardziej powinniśmy zastanowić się, czy podpisywać z taką firmą umowę    
 – mówi Katarzyna Skrzypczyńska.


Z danych ERIF BIG wynika, że średnio przedsiębiorcy z tej branży mają dwa tzw. wpisy negatywne. To
znaczy, że nie uregulowali zobowiązania i zalegają z nim od co najmniej 30 dni od wyznaczonej daty
płatności. Zobowiązanie staje się długiem i to uprawnia wierzyciela do dokonania wpisu o biura
informacji   gospodarczej.   Jeśli   więc   touroperator   z   którego   usług   chcemy   skorzystać,   ma   tych
zobowiązań   więcej   niż   przeciętna   to   też   powinien   być   istotny   sygnał,   że   stan   jego   finansów
pozostawia wiele do życzenia.
Oczywiście ważna jest też kwota zadłużenia. Najwyższe zobowiązania w bazie ERIF BIG ma jedna z
firm turystycznych z woj. opolskiego – 788 tys. zł. Ponad 484 tys. zł jest winny różnym wierzycielom
organizator z województwa mazowieckiego. Trzecim wśród największych dłużników, z kwotą 400 tys.
zł, jest organizator z województwa śląskiego.
Warto zajrzeć do ewidencji TFG
Warto   też   pamiętać,   że   wspomniany   Turystyczny   Fundusz   Gwarancyjny   prowadzi   centralną
ewidencję, w której można sprawdzić takie podstawowe elementy jak to, czy dany przedsiębiorca w
ogóle ma wymagany wpis do rejestru prowadzonego przez TFG i czy ma zabezpieczenie finansowe na
wypadek swoje niewypłacalności. Warto też sprawdzić czy wybrana impreza jest zgodna z zakresem
działalności   biura,   bo   tylko   w   takiej   sytuacji   jesteśmy   objęci   systemem   gwarancji.   Warto   też
pamiętać,   że   ten   system   nie   obejmuje   pojedynczych   usług.   Umowa   powinna   obejmować
przynajmniej dwie usługi turystyczne np. nocleg i transport. Na przykład samych biletów lotniczych
czy samego noclegu system gwarancji nie obejmuje. Do kategorii dodatkowych usług zaliczane są też:
m.in wynajem samochodu na miejscu, usługa przewodnika, bilety wstępu do parku rozrywki, jeśli są
organizowane przez biuro podróży w pakiecie. Jeśli więc kupujemy np. same noclegi z dojazdem
własnym, to szczególnie warto sprawdzić sytuację finansową biura podróży.

 
 

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic