DECEMBER 9, 2022
PUBLICYSTYKA

Kredyt ? czywarto się zadłużać

post-img

Zanim popadniesz w długi...  Sprawdź, co zrobić, gdy raty zobowiązań
przekraczają Twoje możliwości?

Barometr Obsługi Zobowiązań w pierwszym kwartale 2022 r. spadł do poziomu 84,4 pkt.,
co jest rekordowo niskim wynikiem  od siedmiu  lat.  W drugim kwartale wskaźnik ten
uplasował się na poziomie 94,6 pkt. Mówiąc wprost: Polacy mają duże problemy z obsługą
swoich długów.

Obecnie   36,2%   Polaków   posiadających   zobowiązania   deklaruje   problemy   z   ich   spłatą
w
tym w aż dla 8,5% problemy te są duże - opóźnienia w ich spłacie wynoszą ponad 6
miesięcy! Prognozy wskazują, że wkrótce podobne problemy mogą pojawić się u 54,4%
osób!

Ekspert Związku Przedsiębiorstw Finansowych wskazuje 5 podstawowych kroków, które
należy zrobić, gdy wysokości miesięcznych zobowiązań przekraczają możliwości finansowe.
Sytuacja finansowa polskich gospodarstw domowych jest zła. Według raportu „Sytuacja na rynku
consumer finance” za I kwartał 2022 r.  wydanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF),
58,6% gospodarstw nie jest w stanie oszczędzić obecnie żadnych pieniędzy, a w tym 23% przejada
własne oszczędności lub się zadłuża.
Co więcej – również ze wskazań Barometru Obsługi Zobowiązań (BOZ) wynika, że Polacy mają coraz
większe problemy z regulowaniem zobowiązań. Po pierwszych trzech miesiącach 2022 r. BOZ wyniósł
84,4 pkt., co stanowi spadek do czwartego kwartału 2021 r. aż o prawie 10 pkt. W II kwartale BOZ
uplasował się na poziomie 94,6 pkt. Jest jednak wciąż mniejszy niż przed rokiem i niż przed
pandemią. Ponadto prognozy na najbliższy czas są wysoce nieoptymistyczne.
- Na tak wyjątkowo niekorzystną sytuację finansową polskich gospodarstw domowych wpływ ma
wiele   czynników   –   przede   wszystkim   prym   wiodą   tutaj:   wysoka   inflacja,   podnoszenie   stóp
procentowych przez RPP w ostatnich miesiącach, niskie zarobki oraz wciąż pandemiczne zachwiania
budżetowe. Z    
naszych danych wynika także, że nie bez znaczenia jest chaos wywołany Polskim Ładem
– który zdaniem 38,9% Polaków wpływa na ich zdolność do oszczędzania. Niewątpliwie wkrótce
nawet ponad połowa z nas może mieć problemy z obsługą swoich zobowiązań, bo do dotychczas
występujących wyzwań dochodzą jeszcze wyższa inflacja czy wojna w Ukrainie –     
podkreśla     
Marcin
Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
Polacy pogrążają się w długach
Co   dziesiąte   polskie   gospodarstwo   domowe   wpada   w   długi,   a   13,3%   korzysta   z   własnych
oszczędności. Oznacza to, że ponad 23% polskich rodzin lub osób prowadzących wspólny budżet nie
może utrzymać się z własnych środków, w efekcie czego – sukcesywnie się zadłuża. 36,2% Polaków w
pierwszym kwartale miało problem z regulowaniem zobowiązań. Prognozy wskazują, że tendencja ta
prawdopodobnie znacznie się pogłębi i nawet blisko 55% osób może mieć   problem w spłacie
zadłużeń.
Potęguje to też fakt znaczących podwyżek stóp procentowych, które dynamicznie zwiększają kwotę
miesięcznych rat kredytów hipotecznych. Tylko w 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy
procentowe pięciokrotnie. Stopa referencyjna wynosi obecnie 5,25%, to o 4,75 p.p. więcej niż
jeszcze   w  październiku   ubiegłego  roku.  Takie  podwyżki   są  ciosem   przede  wszystkim  dla  osób
posiadających    
kredyty hipoteczne.
- Obecna sytuacja dla wielu rodzin jest trudna, z dnia na dzień zmniejszają się ich możliwości „wyjścia
na prostą” lub stworzenia oszczędności na tzw. czarną godzinę. Polacy borykają się ze wzrostem cen

i
podwyżkami rat kredytów hipotecznych przy jednoczesnej stagnacji dochodów, bo te nie rosną
w
takim tempie, jak inflacja. To okoliczności, w których już może nie być czasu na poszukiwanie
rozwiązań. Być może to ostatni moment na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą
uniknąć zadłużenia –     
mówi Marcin Czugan.
Wolta – pięć kroków, by uchronić się przed długami
Działanie – to jedyna sensowna droga, która pozwoli  uniknąć zadłużenia. W ramach projektu
prowadzonego przez ZPF – „Windykacja? Ważna sprawa!”, Marcin Czugan podpowiada, jakie kroki
można   podjąć,   by   nawet   w   sytuacji,   w   której   obecne   zobowiązania   przewyższają   możliwości
finansowe płatnika, nie popaść w długi.
1.
Rewidowanie wydatków    
 – to podstawowe działanie, które powinniśmy podjąć w czasach
kryzysu   finansowego.   Co   ono   oznacza?   Baczne   przyjrzenie   się   własnym   wydatkom   –
ustalanie priorytetów i kategoryzowanie, szacowanie i planowanie kwot oraz poszczególnych
zakupów w danym miesiącu lub kwartale. To doskonała okazja, by zweryfikować wykupione
subskrypcje, abonamenty, czy też zaktualizować wiedzę na temat obecnych ofert, które
mogą okazać się korzystniejsze na przykład u innych dostawców poszczególnych usług.
2.
Fundusz   Wsparcia   Kredytobiorców    
   –   czyli   mechanizm   stanowiący   pomoc   dla
kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, a są zobowiązani do zapłaty rat
kredytu hipotecznego. Co ważne, Fundusz ten jest skierowany również do osób, które co
prawda sprzedały nieruchomość, ale kwota ze sprzedaży nie pokryła całości zobowiązania z
tytułu umowy o    
kredyt hipoteczny.
3.
Renegocjacja warunków umowy    
 – to krok, który warto podjąć, jeśli zobowiązania znacząco
rozmijają się z możliwościami finansowymi lub jeśli szacujemy, że problemy finansowe mogą
trwać dłuższy czas. Są to wszelkie działania mające na celu dostosowanie rat kredytów do
aktualnej sytuacji kredytobiorcy. Można między innymi ubiegać się o wydłużenie okresu
kredytowanie i tym samym zmniejszyć wysokość miesięcznej raty.
4.
Czujność  
– potrzebna zawsze, gdy w grę wchodzą pieniądze, ale szczególnie jest niezbędna
w
sytuacji kryzysu finansowego! Z jednej strony to czujność, która powinna chronić przed
nierozważnymi, zgubnymi decyzjami finansowymi, np. pochopnymi zakupami. Z innej strony
to czujność, która powinna być strażniczką terminowości płatności. Wzmożona czujność to
także działanie, które powinno się uruchomić w sytuacji wystąpienia desperacji finansowej,
kiedy pojawiają się pomysły zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.
5.
Opracowanie planu spłaty      
– jeśli już doszło do sytuacji, w której pojawiły się opóźnienia
w
płatnościach, jeśli dochodzi do prób windykacji należności, to należy opracować plan
„wyjścia na prostą”. Nie powinniśmy unikać kontaktu z wierzycielami lub windykatorem.
Należy podjąć próbę ułożenia planu spłaty długu w taki sposób, który jest z jednej strony
realny, a jednocześnie korzystny dla drugiej strony. Powinniśmy podjąć walkę o wyjście z
długu w możliwie najmniej inwazyjny, a efektywny sposób.

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic