DECEMBER 9, 2022
NASZE MIASTO

CIR: Projekt ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt

post-img

- CIR informuje:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Centralnym Azylu dla Zwierząt, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Powołany zostanie ośrodek, który przeznaczony będzie do czasowego przetrzymywania dzikich zwierząt, w szczególności o nieuregulowanym statusie prawnym, zatrzymanych w trakcie prowadzonych postępowań celnych, karnych, wykroczeniowych lub administracyjnych. Chodzi np. o zwierzęta skonfiskowane na przejściach granicznych. Centralny Azyl dla Zwierząt powstanie na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą.

Najważniejsze rozwiązania

W Centralnym Azylu dla Zwierząt będą przetrzymywane zwierzęta należące w szczególności do: inwazyjnych gatunków obcych, gatunków dzikich zwierząt zagrożonych wyginięciem (tzw. gatunki CITES), gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, gatunków objętych ochroną gatunkową.

Do podstawowych zadań ośrodka należeć będzie transport, czasowe przetrzymywanie zwierząt i ich przekazywanie innym podmiotom – po uregulowaniu ich statusu prawnego.

Naczelną zasadą ośrodka będzie zapewnienie humanitarnego traktowania zwierząt, zgodnie z ich potrzebami biologicznymi, mającymi wpływ na ich zdrowie i dobrostan.

Centralny Azyl dla Zwierząt będzie współpracował głównie z organami celnymi oraz Policją, jeśli chodzi o transport przejętych zwierząt. Będzie je także przytrzymywał w czasie prowadzonych postępowań. Ośrodek będzie także współpracował z organami ochrony środowiska, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi podmiotami i instytucjami (w kraju i za granicą), które zajmują się przetrzymywaniem zwierząt, takimi jak np. ogrody zoologiczne, azyle dla zwierząt czy ośrodki rehabilitacji.

Centralny Azyl dla Zwierząt powstanie na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą. Przepisy powołujące ośrodek mają wejść w życie, co do zasady, 1 stycznia 2024 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ wni/ godl/

 


Źródło informacji: CIR

 

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic