DECEMBER 9, 2022
NASI SĄSIEDZI

Wizyta wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka w powiatach cieszyńskim oraz pszczyńskim

post-img

We wtorek 12 lipca 2022 roku wojewoda śląski Jarosław Wieczorek gościł powiaty cieszyński oraz pszczyński. Wraz z samorządowcami oraz parlamentarzystami odwiedził miejsca, w których za sprawą rządowym środkom finansowym realizowane są kluczowe dla mieszkańców inwestycje.

Dzięki środkom z rządowego Programu Rozwoju Dróg w zeszłym roku oddano do użytku wyremontowaną ulicę Cieszyńską. Nowiutki asfalt, chodniki, barierki, oświetlenie, pobocze - tak dziś wygląda ta niezwykle ruchliwa i jedna z głównych w powiecie ulica. Ogromne wrażenie robi także niedaleko położona, świeżo wyremontowana placówka cieszyńskiego oddziału Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

W parku miejskim nad Olzą wraz ze starostą cieszyńskim Mieczysławem Szczurkiem wojewoda złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pomordowanych przez hitlerowców 24 żołnierzy Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej.

W siedzibie powiatu cieszyńskiego starosta Szczurek omówił dotychczasowe zadania inwestycyjne i przedstawił kolejne plany.

Wojewoda uczestniczył także w otwarciu Centrum Zdrowia Psychicznego, funkcjonującego przy Szpitalu Śląskim. Obecnie jest to jedna z 4 placówek tego typu w województwie śląskim i 44 w całym kraju. Cieszyńskie Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce szczególne, w którym dorośli mieszkańcy powiatu cieszyńskiego doświadczający kryzysu zdrowia psychicznego, cierpiący z powodu zaburzeń lub choroby psychicznej i borykający się z problemami emocjonalnymi, mogą otrzymać bezpłatną, profesjonalną i kompleksową pomoc medyczną, socjalną oraz społeczną.

– Gratuluję dyrekcji szpitala oraz staroście tak ważnej dla mieszkańców inwestycji. Ostatnie dwa lata pandemii pokazały, że nie wszyscy potrafią sami poradzić sobie z sytuacją. W tym nowoczesnym i profesjonalnym centrum znajdą na pewno pomoc i potrzebne wsparcie –podkreślał Jarosław Wieczorek.

 

Wizyta w Strumieniu

Gmina Strumień w powiecie cieszyńskim liczy sobie blisko 13 tys. mieszkańców i jest prężnie rozwijającą się gminą miejsko - wiejską. Zrealizowano już tutaj wiele inwestycji m.in. dzięki złożonym wnioskom do kolejnych rządowych programów.

W Drogomyślu powiat cieszyński rozpoczął ogromne zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu” prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu, korektę dojazdów do obiektu wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika, wykonanie odwodnienia obiektu, wykonanie oświetlenia, ubezpieczenie koryta rzeki, przebudowę uzbrojenia technicznego kolidującego z inwestycją (sieć teletechniczna oraz sieć gazowa), wdrożenie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), wykonanie barieroporęczy i balustrad. Wartość całkowita inwestycji to ponad 7 mln zł, z czego kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 5 mln zł i blisko 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dzięki 433 tys. dofinansowania z RFIL gmina Strumień przebudowała ośrodek zdrowia w Drogomyślu. Pacjenci doczekali się nowoczesnej i komfortowej przychodni.

W 2024 r. samorząd planuje oddać do użytku kolejną ogromną inwestycję realizowaną także ze współfinansowaniem rządowym. Chodzi o budowę nowego budynku dydaktycznego i przebudowę Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Tutaj planowana jest budowa nowej dwukondygnacyjnej szkoły, budowę systemów produkcji energii elektrycznej oraz energii cieplnej opartych na odnawialnych źródłach energii, zagospodarowanie terenu oraz budowę drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi. Wartość całkowita inwestycji opiewa na ponad 8,2 mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 7 mln zł. Wojewoda Śląski udał się na miejsce, gdzie odbywa się przebudowa drogi ul. Nowej w Strumieniu. Zadanie to warte 2 mln zł w całości jest realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ma być gotowe do końca tego roku. Za sprawą tej wizyty wojewoda śląski Jarosław Wieczorek wraz z posłami: Przemysławem Drabkiem i Kazimierzem Matusznym przekonali się, że samorządy sprawnie gospodarują przyznanymi środkami. Wojewoda Śląski pogratulował także burmistrz Strumienia Annie Grygierek tak efektywnie realizowanych kolejnych inwestycji powstających z myślą o mieszkańcach.

 

Wizyta w Pawłowicach

Górnictwo, kopalnie, zrealizowane oraz zaplanowane zadania były tematem podczas spotkania wojewody śląskiego z wójtem gminy Pawłowice Franciszkiem Dziendzielem (powiat pszczyński). Wojewoda miał okazję zobaczyć powstający Wodny Plac Zabaw , zlokalizowany na pawłowickim osiedlu, za domem kultury. Ta nowa inwestycja niektórymi elementami swojego wyposażenia będzie nawiązywała do znajdującej się w pobliżu osiedla kopalni. Wartość budowy to ok. 3,5 mln zł. Część kosztów w wysokości 2,7 mln zł zostanie sfinansowana w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Mieszkańcy Pawłowic już niedługo doczekają się świetnego miejsca do letniej rekreacji i wypoczynku.

 

 

Galeria zdjęć

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic