Euroregionalna Młodzieżowa Liga Szachowa

Euroregionalna Młodzieżowa Liga Szachowa

Euroregion Śląsk Cieszyński

          REGULAMIN     

              EUROREGIONALNEJ MŁODZIEŻOWEJ

                            III  LIGI  SZACHOWEJ-

                                   GRUPA POLSKA

1.CEL

Popularyzacja  gry  w  szachy  wśród  młodzieży  szkolnej,  stworzenie  form

współzawodnictwa  między  młodzieżą

2.ORGANIZATOR

UKS „PIONIER” Jastrzębie  Zdrój

SP nr 19 Jastrzebie Zdrój 

3.TERMIN, MIEJSCE

23.11.2019 rok  godz. 10.00  Szkoła Podstawowa nr 19  w Jastrzębiu  Zdroju ul. Opolska 3

4.WARUNKI  UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

W  lidze  biorą  udział  drużyny  z  szkół, ośrodków kultury  itp. z miejscowości  należących do EUROREGIONU „ŚLĄSK CIESZYŃSKI” i drużyny zaproszone przez organizatorów. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie u organizatora. W  meczach  mogą  brać  udział  zawodnicy, którzy  zostali  zgłoszeni w dniu rozgrywek  i nie  uczestniczyli w rozgrywkach I lub II Euroligi w sezonie 2017 (za wyjątkiem drużyn, które nie utrzymały się w II lidze). Zawodnicy  muszą  posiadać  legitymację  szkolną  i  mieć  adres  związany  bezpośrednio  z siedzibą  sekcji  szachowej.

Warunkiem uczestnictwa jest  zgłoszenie uczestnictwa do 20.11.2019 i wpłacenie wpisowego za drużynę 50,00 zł.

Adres zgłoszenia :

                           Andrzej  Matusiak  e-mail szach30@wp.pl

5.ZASADY  PUNKTACJI

Suma  zdobytych  punktów  w  poszczególnych  partiach  decyduje  o  zdobytym  miejscu  przez drużynę. W  razie  równej  ilości  pkt.  o  miejscu  decyduje  ilość  pkt.  zdobytych  na  I-szejszachownicy, a w razie nie rozstrzygnięcia   na  kolejnych  szachownicach

6.SKŁADY  DRUŻYN  ,  SYSTEM  ROZGRYWEK

Drużyna  składa się z 4 osób grających według szachownic :

1 -szachownica chłopak lub dziewczyna ( rocznik 2002 i młodsi )

2 -szachownica chłopak lub dziewczyna ( rocznik 2002 i młodsi )

3 -szachownica chłopak  lub dziewczyna (rocznik 2004 i młodsi )

4 – szachownica dziewczyna (rocznik 2002 i młodsze ) lub chłopak (rocznik 2006 i młodsi )

Czas gry po 30 (czas może zostać skrócony po wyrażeniu zgody większości kierowników ekip) 

minut dla zawodnika. Systemem rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn. 

7.NAGRODY :

1 miejsce – PUCHAR , dyplom 

Pozostałe drużyny dyplomy.

8.UWAGI:

Szczegółowych informacji udziela Matusiak Andrzej

              TELEFON  607 739 843

                   e-mail  HYPERLINK „mailto:szach30@wp.pl” szach30@wp.pl

DODATKOWE  INFORMACJE

1) Do II ligi awansuje drużyna, która zajmie I miejsce.

2) Spóźnienia –  do 15 minut bez konsekwencji.

3) Sędzia wyznaczony jest przez organizatora.

4) Drużyna przez cały turniej gra w tym samym składzie i na tych samych szachownicach.

5) Gospodarz na pierwszej i trzeciej szachownicy gra kolorem białym na drugiej i czwartej   

     kolorem czarnym.

6) Dodatkowe informacje po potwierdzeniu udziału  drużyny.

SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA KOMISJA WERYFIKACYJNA

Kordela Krzysztof – przewodniczący

Sędzia główny – Kołoczek Maciej

WRAZ Z KOLEGIUM POWOŁANYM  Z OPIEKUNÓW DRUŻYN STARTUJĄCYCH W  ROZGRYWKACH – 2 OSOBY

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.