JASTRZĘBSCY STRÓŻE PRAWA PODSUMOWALI SŁUŻBĘ W MINIONYM ROKU

JASTRZĘBSCY STRÓŻE PRAWA PODSUMOWALI SŁUŻBĘ W MINIONYM ROKU

W dniu dzisiejszym w Komendzie Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się odprawa roczna, podsumowująca osiągnięte w ubiegłym roku wyniki. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek. Było to jedno z licznych spotkań w garnizonie śląskim, których celem jest nie tylko poddanie ocenie codziennej pracy policjantów, ale i również omówienie priorytetów oraz najważniejszych zadań na kolejne miesiące.

Narada odbyła się dzisiaj, o godzinie 12:00, w świetlicy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju. Poza Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz kierownictwem jastrzębskiej komendy, w spotkaniu wzięli także udział: Pani Prezydent Miasta Anna Hetman, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda, Prezes Sądu Rejonowego Piotr Pukowiec, Prokurator Rejonowy Jacek Rzeszowski, Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Robert Myrcha, Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Osóbka, policjanci i pracownicy cywilni komendy, przedstawiciele związków zawodowych. W trakcie spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w mieście oraz wyniki ubiegłorocznej pracy jastrzębskich policjantów.
Podczas multimedialnej prezentacji Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju młodszy inspektor Mirosław Jordan dokonał oceny realizacji priorytetów i mierników nakreślonych przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie pracy wydziału ruchu drogowego, oraz wydziału prewencji, natomiast  I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju nadkom. Tomasz Hynek omówił wyniki pracy wydziału kryminalnego. Komendant jastrzębskiej jednostki zwrócił uwagę na bardzo ważny aspekt, jakim jest rola dzielnicowego na rzecz społeczności lokalnej i wskazał jak ważnym instrumentem zarówno dla społeczeństwa, jak i dla Policji jest aplikacja „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Szef jastrzębskich stróżów prawa podziękował instytucjom oraz służbom mundurowym a nade wszystko złożył podziękowania na ręce policjantów i pracowników cywilnych za całoroczne zaangażowanie i owocną pracę. Komendant wyraził także swą wdzięczność władzom miasta, które czynnie uczestniczą oraz wspierają przedsięwzięcia podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście.
Następnie głos zabrała Pani Prezydent Miasta – Anna Hetman, która wypowiedziała się na temat współpracy i efektów osiągniętych przez tutejszą jednostkę, podziękowała i wyraziła chęć dalszej tak owocnej współpracy. Pan Przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda w swojej wypowiedzi podziękował za bardzo dobrą współpracę dzielnicowych z samorządem lokalnym.
Na zakończenie spotkania, głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, inspektor Artur Bednarek. Pogratulował i podziękował zarówno policjantom, jak i pracownikom cywilnym jastrzębskiej komendy, za trud, jaki włożyli w osiągnięcie wyników w roku ubiegłym i zachęcił do dalszej tak profesjonalnej pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Również i on zwrócił uwagę na założenia i realizację zadań wynikających z cieszącą się dużym zainteresowaniem społeczeństwa aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

źródło : policjajastrzebie

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *