Nowa turystyczna inwestycja w Mszanie

Jak podaje Radio 90, przy ulicy Tuskera rowerzystom udostępnione zostanie miejsce do odpoczynku. W tej chwili trwa wyburzanie starych baraków i przygotowanie terenu, gdzie powstanie 5 miejsc postojowych. Obok stanie altana.

Druga podobna, pojawi się w Połomi, na wzniesieniu w pobliżu Caritasu. Wszystko w ramach transgranicznego projektu. Przewiduje on również wykonanie oznakowania gminy i ścieżki rowerowej.

Przy Urzędzie Gminy zostanie zainstalowany zegar wskazujący kierunek do gmin partnerskich z szafką, z której każdy turysta będzie mógł wyciągnąć mapy rowerowe.


Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w partnerstwie gmin: Mszana, Bogumin, Gorzyce, Krzyżanowice i Ostrava. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności gmin partnerskich oraz rozwój turystyki za pośrednictwem podwyższenia jakości infrastruktury, poszerzenia oferty usług i możliwości spędzenia czasu wolnego.

źródło: Radio 90