PAWŁOWICE - ZAPOWIEDŹ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (OD 7 WRZEŚNIA DO 13 WRZEŚNIA)

PAWŁOWICE - ZAPOWIEDŹ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (OD 7 WRZEŚNIA DO 13 WRZEŚNIA)

Informujemy, że w terminie od 7 września 2020 r. do 13 września 2020 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Pawłowice.

Konsultacje dotyczą projektów uchwał:   

  • w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach
  • w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja
  • w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowice na rok szkolny 2020/2021

źródło: www.pawlowice.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *