„Tęcza” w Rudach

15 czerwca 2019 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” z Jastrzębia-Zdroju zorganizowało wyjazd dla 50 uczestników do Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych w Rudach. Znajduje się tu 95-hektarowy park typu angielskiego z trzema dendrologicznymi ścieżkami edukacyjnymi oraz licznymi pomnikami przyrody.


Celem wyjazdu było, m.in. propagowanie turystyki, krajoznawstwa oraz kształtowanie czynnej postawy wobec ochrony przyrody.
W trakcie wyjazdu uczestnicy zabytkową kolejką wąskotorową udali się do lasu na bliski kontakt z przyrodą. Korzystając z dobrodziejstw lasu wzięli udział w zajęciach, podczas których poznali zasady zachowania się w lesie, zrozumieli konieczność ochrony środowiska naturalnego. Sami zaangażowali się w akcję sprzątania lasu.


Przeprowadzony został również konkurs wiedzy pt.: „ Jestem przyjacielem lasu”. Wyjazd pozwolił na wzmocnienie więzi emocjonalnej naszych beneficjentów z przyrodą. Ponadto uczestnicy wyjazdu zdobyli wiedzę na temat niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać lasom oraz o szkodliwej dla lasu działalności człowieka.


Beneficjenci podczas pobytu w lesie zaangażowani się w „bezkrwawe łowy”. Korzystając z wiedzy i pasji jednego z wolontariuszy przeprowadzone zostały warsztaty fotograficzne, których efektem będzie wystawa fotograficzna.
Na zakończenie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Pamiętając o tym, aby nie zaśmiecać środowiska naturalnego, posegregowane śmieci zabrane zostały złożone
w odpowiednich pojemnikach służących do segregacji odpadów w Rudach. Dla wszystkich uczestników przywidziane zostały nagrody pocieszenia.
Należy pamiętać, że przebywanie w kontakcie z naturą jest doskonałym sposobem spędzania wolnego czasu, szczególnie dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Wycieczka była zorganizowana w ramach realizowanego Projektu „Wolontariat pracowniczy w Siemensie 2019” pod hasłem: „Na ochronie środowiska nasze zdrowie zyska. Gdy zniszczymy las, nie będzie nas!”.
Ponadto w ramach realizacji Projektu jego beneficjenci odbyli szereg warsztatów edukacyjnych, spotkali się z pracownikiem leśnictwa, wykonali ulotki informacyjne „Chrońmy las”, które zostały rozdane podczas pleneru malarskiego, a także zasadzili młode sadzonki drzew i krzewów na terenie siedziby Stowarzyszenia.


Stowarzyszenie dziękuje wszystkim wolontariuszom za pomoc w realizacji Projektu, szczególnie pracownikom Firmy „Siemens”.