Weź udział w tygodniu kariery

Jej adresatami i docelowymi odbiorcami są wszyscy potrzebujący wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery.

Działania koordynowane będą przez członków partnerstwa Jastrzębskie Doradztwo Kariery, czyli: Powiatowy Urząd Pracy, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Liceum Ogólnokształcące nr 3, Zespół Szkół Specjalnych przy WSRdD, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, Zespół Szkół nr 6, Szkolny Ośrodek Kariery przy Zespole Szkół nr 2, Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół Sióstr Salezjanek, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Handlowych, Liceum Ogólnokształcące nr 1, Zespół Szkół nr 9.

W ramach Jastrzębskiego Tygodnia Kariery będą realizowane działania promujące poradnictwo zawodowe, m.in.:

  • zajęcia zawodoznawcze dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,
  • konkursy zawodoznawcze,
  • wycieczki zawodoznawcze,
  • kurs obsługi kasy fiskalnej,
  • happening artystyczny,
  • metamorfozy,
  • warsztaty aktywizujące,
  • konsultacje dla uczniów i rodziców,
  • Jastrzębskie Miasteczko Zawodów.
Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.