Wnioski pasażerów i korekta rozkładu jazdy

Pasażerowie złożyli 450 wniosków dotyczących rozkładu jazdy. Korekta, która uwzględni część postulatów wejdzie w życie 21 października.

Wnioski pasażerów i korekta rozkładu 

Do 15 września pasażerowie mieli czas na zgłaszanie wniosków do nowego rozkładu jazdy, który w Jastrzębiu-Zdroju obowiązuje od 1 września. Wpłynęło 450 zgłoszeń. Najwięcej dotyczyło zwiększenia kursów na linii W10 (Jastrzębie-Rybnik przez Wodzisław), a także na linii S10 w kierunku Żor. Ponadto pasażerowie wnosili o skorygowanie godzin odjazdów autobusów dojeżdżających do kilku szkół (m.in w Moszczenicy i w Żorach). Zasygnalizowano również problem z dojazdem do kopalni Zofiówka i Borynia z Osiedla Przyjaźń. Pojawiały się także postulaty dotyczące kursów weekendowych. Mieszkańcy Pawłowic wnosili na przykład o zorganizowanie dojazdu do Jastrzębia w godzinach porannych także w soboty i niedziele. 

Najwięcej wniosków złożono za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie MZK i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Część pasażerów dostarczyła je osobiście do Biura Związku. Znikomy procent postulatów wysłano pocztą tradycyjną.

Niestety blisko 20% wniosków było nieczytelnych. Pasażerowie informowali krótko o potrzebie zmiany godziny odjazdu autobusy czy konieczności zmiany trasy choć z treści nie wynikało, o jakie linie czy kursy chodzi. Należało się tego domyślać. Ponadto pojawiały się zupełnie sprzeczne interesy. Tak na przykład, jedni domagali się przyspieszenia kursu o 5 minut, inni upierali się, by ten sam autobus odjeżdżał 5 minut później. Zdarzały się życzenia specjalne, dotyczące dostosowania komunikacji miejskiej to trybu życia konkretnego pasażera. Krótko mówiąc, każdy chciałby komfortowo podróżować i mieć blisko do najbliższego przystanku. To zrozumiałe. Niestety, MZK (podobnie jak inni organizatorzy komunikacji na terenie kraju) nie jest w stanie spełnić wszystkich życzeń pasażerów. Musi wziąć pod uwagę liczbę potencjalnych użytkowników konkretnego kursu i sensowność jego wprowadzenia. Racjonalne postulaty zostaną uwzględnione w korekcie, która wejdzie w życie 21 października.    

info nadesłane: MZK