WZNOWIONO BUDOWĘ EKRANÓW DŹWIĘKOCHŁONNYCH

Końcem lipca rozpoczęto III etap budowy zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81. Prace toczą się na odcinku od skrzyżowania z ul. Szybową w Warszowicach do skrzyżowania z ul. Spacerową w Pawłowicach.

Początkiem roku prace budowlane na tym odcinku zostały wstrzymane ze względu na odwołania złożone przez 3 mieszkańców. Chcieli oni pozostawienia bezpośredniego wyjazdu na drogę szybkiego ruchu. Wnioski te zostały odrzucone przez wojewodę śląskiego. Po wybudowaniu ekranów mają w tym miejscu pozostać dwa zjazdy z DK-81. Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad takie rozwiązanie zapewnia wyższy stopień bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz poprawia komunikację posesji zlokalizowanych wzdłuż wiślanki. Natomiast dojazd do posesji ma zapewnić mieszkańcom wyremontowana i poszerzona droga gospodarcza. Prace wznowiono po wydaniu przez wojewodę śląskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności. Obecnie przebudowywane jest uzbrojenie i sieć napowietrzna w miejscu, gdzie do połowy listopada mają stanąć ekrany.

źródło: pawlowice.pl