DECEMBER 9, 2022
NASI SĄSIEDZI

Śląsko-Ukraińskie Forum Edukacji - cele i wyzwania w oświacie

post-img

  Z inicjatywy wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka we wtorek 21 czerwca br. przedstawiciele władz państwowych oraz instytucji, w tym m.in. samorządów, Kuratorium Oświaty w Katowicach, szkół i Regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, spotkali się by wspólnie omówić sytuację uchodźców z Ukrainy przebywających w naszym regionie i wypracować model współpracy w zakresie edukacji.

Celem spotkania była dyskusja merytoryczna w kontekście tego, w jaki sposób integruje się młodzież szkolna i dzieci w wieku przedszkolnym w okresie czterech miesięcy od wybuchu wojny. – My nie znamy kalendarza tej brutalnej napaści Rosji na Ukrainę, a wiemy dobrze, że naszą powinnością i obowiązkiem jako obywateli – Polaków jest zaopiekowanie się, nie tylko tymi kobietami, ale również dziećmi. Stąd takie forum, stąd ta dzisiejsza dyskusja, bo być może ze strony samorządów będą konstruktywne wnioski. Liczymy, że potem karta konkluzji powstanie, gdzie na ręce Pana Ministra będziemy mogli ją złożyć. Liczymy też na to, że jakieś równoważniki, jakaś propozycja znajdzie podatny grunt w Ministerstwie, a być może również w legislacji, która pomoże nam wszystkim w usystematyzowaniu tej integracji edukacji, nie tylko w województwie śląskim, a w Polsce - mówił wojewoda Jarosław Wieczorek, który powitał uczestników konferencji. Wojewoda zaprezentował również dane liczbowe i statystyki dotyczące tego zagadnienia. Z danych tych wynika, że 21 175 uczniów podjęło naukę w 2 606 placówkach oświatowych. Powstało 293 oddziałów przygotowawczych w 176 szkołach, by wdrożyć uczniów z Ukrainy w polski system edukacji.

Ministerstwo Edukacji i Nauki reprezentował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tomasz Rzymkowski.  – Szykujemy się, tak jakby uczniów z Ukrainy od 1 września było dwa razy więcej niż w apogeum. Zakładamy, że może być nawet 400 tys., bo jak słusznie Pan Wojewoda zauważył nikt z nas nie ma daru profetycznego i nie jest w stanie przewidzieć, bo decyzja o tym, że obywatele Ukrainy wraz z nieletnimi swoimi dziećmi będącymi w obowiązku nauki, obowiązku szkolnym znajdą się w Polsce – to zależy od wielu czynników. Zwłaszcza od tego czynnika militarnego, o którym tak naprawdę mamy znikome pojęcie i mało kto na świecie poza powiedziałbym sprawcami tego zła mogą mieć świadomość co się wydarzy, co może spowodować dalszą falę migracji do innych krajów Europy zachodniej czy do rejonów świata, gdzie mogą spotkać się z pomocą taką jak chociażby w Polsce – powiedział wiceminister Tomasz Rzymkowski.

Wśród zaproszonych gości na Śląsko-Ukraińskie Forum Edukacji znaleźli się m.in. dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej Piotr Semeniuk, członek Zarządu Województwa Śląskiego Beata Białowąs, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Ewa Węglarz, śląski kurator oświaty Urszula Bauer, przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo-Mistrzowskiej Katowickiej Izby Rzemieślniczej Mieczysław Kucharski, dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Witold Magryś, zastępca prezydenta miasta Katowice Waldemar Bojarun, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice Grażyna Burek, zastępca prezydenta miasta Bielsko-Biała Piotr Kucia, zastępca prezydenta miasta Sosnowiec Zbigniew Byszewski, naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miasta Sosnowiec Katarzyna Wanic, zastępca prezydenta miasta Rybnik Wojciech Świerkosz, starosta cieszyński Mieczysław Szczurek oraz asystent międzykulturowy przy Urzędzie Miasta Żory Alla Ozhyievska. W wydarzeniu uczestniczyli również m.in. dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ‘WOM” w Bielsku Białej Władysław Mąsior,  wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ‘WOM” w Rybniku Jolanta Grzesiak oraz przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych m.in. dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Joanna Wojtynek, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku Paweł Kaszyca, nauczyciel języka angielskiego Szkoła Podstawowa nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach Magdalena Sokołowska oraz nauczyciel języka polskiego Szkoła Podstawowa nr 10 w Katowicach Ewa Czarniecka.

 

Galeria zdjęć

O Nas

Jastrzębski portal dialogu społecznego.
Unia Europejska
Mieszkańcy Jastrzębia i okolic