Ceny węgla sprzyjają JSW

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Rok 2017 dla Grupy Kapitałowej JSW zapowiada się jako wyjątkowo udany. Po dwóch latach dekoniunktury na rynku węgla i koksu spółka zaczęła generować zyski. Po dziewięciu miesiącach osiągnęła zysk netto w wysokości 1 791,1 mln zł. W tym samym czasie ubiegłego roku GK JSW odnotowała stratę w wysokości 286,4 mln zł netto.
Tak dobre wyniki przełożyły się na rentowność, EBITDA Grupy Kapitałowej po dziewięciu miesiącach ukształtowała się na poziomie 2 822,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku wyniosła 360,9 mln zł.

W omawianym okresie przychody Grupy ze sprzedaży osiągnęły poziom 6 684,4 mln zł, były więc o 2 120,8 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2016 roku. To efekt znacznego wzrostu cen węgla koksowego i koksu.

– Jastrzębska Spółka Węglowa jako czołowy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej korzysta z tzw. renty geograficznej, podlega jednak ogólnym trendom rynku światowego. Sytuacja na rynku węgla koksowego i koksu jest powiązana z rynkiem stali i wyrobów hutniczych. Cykle koniunkturalne pokazują wahania cen tych produktów – powiedział Daniel Ozon, pełniący obowiązki prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Grupa Kapitałowa JSW utrzymuje stabilny poziom produkcji węgla i koksu. W omawianym okresie produkcja węgla ogółem wyniosła 11,3 mln ton, a produkcja koksu wyniosła 2,6 mln ton. Udział węgla koksowego w łącznej produkcji węgla w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku wyniósł 71,7%, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 wyniósł 67,5%.

Łączna sprzedaż węgla, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne została zrealizowana na poziomie 11,0 mln ton, a koksu na poziomie 2,6 mln ton.

Ceny podstawowych produktów w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średnia cena węgla wzrosła aż o 85,6%, odpowiednio cena węgla koksowego była wyższa o 108,0%, zaś cena węgla do celów energetycznych o 11,3%.

Średnia cena koksu sprzedanego w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku wzrosła o 75,7% (bez uwzględniania sprzedaży koksu z WZK Victoria) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

info. www.jsw.pl, fot. Dawid Lach

Brak komentarzy.

Leave a comment