JSW rozważa stworzenie nowej kopalni

Aktualnie zasoby operatywne Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czyli możliwe do wydobycia, szacowane są na blisko miliard ton, jednak spółka wciąż szuka nowych możliwości poszerzenia bazy zasobowej.

 

– Dla przyszłości każdej spółki surowcowej najważniejsze są zasoby, dlatego naszym priorytetem jest ich ciągłe powiększanie. Dostęp do złóż to podstawa naszego bytu. O pozyskiwaniu koncesji na nowe złoża musimy myśleć z wieloletnim wyprzedzeniem, ponieważ jest to proces długotrwały. Pół roku temu przyjęliśmy Strategię 2018-2030 z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW, jednak niedawne wydarzenia skłaniają nas do podejmowania alternatywnych działań celem rozpoznania możliwości zabezpieczenia zasobów w nowych obszarach – powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Ze wstępnych szacunków wynika, że w związku z tragicznym wypadkiem w kopalni Zofiówka produkcja węgla w tej kopalni będzie mniejsza w 2018 roku o 380 tys. ton. Ile ostatecznie zasobów zostanie wyłączonych z eksploatacji będzie możliwe do oszacowania dopiero po zakończeniu prac komisji powołanej przez Wyższy Urząd Górniczy, co nastąpi prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku.

W tej sytuacji Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza zintensyfikować prace zmierzające do zabezpieczenia dostępu do zasobów węgla koksowego w innych rejonach. Działania rozpoznawcze prowadzone są w kilku obszarach: Bzie-Dębina i Warszowice-Suszec. Wstępnie badana jest również wykonalność projektów kopalni Dębieńsko i Jan Karski prowadzonych przez Prairie Mining Ltd. 

Jastrzębska Spółka Węglowa rozważa wyodrębnienie w swoich strukturach nowej kopalni, która mogłaby objąć złoże Bzie Dębina 1-Zachód oraz Bzie Dębina 2-Zachód zlokalizowane aktualnie w obszarze górniczym kopalni Borynia – Zofiówka – Jastrzębie. Szacowane zasoby operatywne w tych złożach wynoszą 185,2 mln ton, przy czym węgiel typu 35 stanowi około 95 procent zasobów.

Ważnym obszarem badań są również Warszowice-Suszec. Na początku tego roku Jastrzębska Spółka Węglowa uzyskała koncesję i zaplanowała wykonanie powierzchniowych otworów badawczych. W celu dodatkowego rozpoznania złoża zamierza wykonać w najbliższym czasie 5 kolejnych otworów badawczych. Obszar badań obejmuje nierozpoznane dotąd złoża zalegające na północ od kopalni Pniówek, gdzie występuje węgiel koksowy typu 35.

Jastrzębska Spółka Węglowa podjęła też rozmowy w sprawie dwóch projektów Prairie Mining Limited. Jeden z nich to kopalnia Dębieńsko, a drugi kopalnia Jan Karski. Teoretycznie po złoże Dębieńsko-1 JSW może sięgnąć z kopalni Szczygłowice. Czy jest to możliwe w ramach uwarunkowań formalnych projektu jest aktualnie przedmiotem analiz. Zasoby całkowite tego złoża szacowane są na 301 mln ton, a zasoby wykazane do pozyskania na 93 mln ton. Planowany okres eksploatacji wynosi około 50 lat.

W przypadku projektu kopalni Jan Karski zasoby całkowite szacowane są na 728 mln ton węgla, a zasoby wykazane do  pozyskania na 352 mln ton. Należy jednak podkreślić, że na tym etapie rozmów nie ma pewności, że wyniki analiz i rozmów doprowadzą do zawarcia jakiejkolwiek umowy, nie ma też pewności co do formy ani warunków ewentualnej transakcji.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest spółką surowcową i właściwa baza zasobowa stanowi dla niej wartość. Dlatego Spółka ciągle pracuje nad rozpoznawaniem bazy zasobowej pod względem wielkości i jakości oraz nad dopasowaniem tej bazy do technicznych i ekonomicznych możliwości eksploatacji. Poszerzanie bazy zasobowej zostało również uwzględnione w nowej strategii JSW do roku 2030. Tylko konsekwentna realizacja rozpoznawania złóż zapewni Spółce długoterminowe bezpieczeństwo wydobycia i dobrą kondycję finansową na przyszłość.

Prezentacja dostępna jest TUTAJ

źródlo:jsw foto:jsw

Komentarze są wyłączone.