Nabór do technikum górniczego w Pawłowicach

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Gmina Pawłowice oraz Jastrzębska Spółka Węglowa podpisały porozumienie w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu technika górnictwa podziemnego i technika elektryka. Porozumienie podpisali Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Franciszek Dziendziel, wójt Pawłowic.

W ramach zawartego porozumienia Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązała się zorganizować praktyczną naukę zawodu dla uczniów z naboru 2018/2019 oraz 2019/2020. Nowa strategia JSW na lata 2018 – 2030 zakłada wzrost wydobycia, a co za tym idzie – stabilizację zatrudnienia. Dlatego absolwenci z dyplomem będą mieli zagwarantowane zatrudnienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. – W czasach kryzysu lat 2015 i 2016 nie realizowaliśmy naszego zobowiązania ze szkołami, ale to się zmieniło. Gmina Pawłowice to dla nas ważne miejsce, Pniówek jest ważną kopalnią… wobec powyższego – zawieramy ważne porozumienie – powiedział Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dodał: – Zobowiązaliśmy dyrekcję kopalni Pniówek, aby na liście przyjęć tegorocznych pracowników znaleźli się absolwenci, którzy ukończyli szkołę w latach ubiegłych. Wstępnie ustaliliśmy, że będzie to ponad trzydzieści osób i to zrealizujemy.

Technik elektryk to nowość w ofercie edukacyjnej technikum działającego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, natomiast klasy kształcące w zawodzie technik górnictwa podziemnego funkcjonują w pawłowickiej szkole od 2006 roku. – Z powodu niepewnej sytuacji w branży wydobywczej, w ostatnich latach nie mieliśmy chętnych do rozpoczęcia nauki w zawodzie górnika. Młodzież ostrożnie podchodzi do pracy w górnictwie. My jako gmina zachęcamy jednak absolwentów, aby przystąpili do naboru – mówił Franciszek Dziendziel, wójt Pawłowic. – Mamy nadzieję, że ten pomysł zostanie pozytywnie przyjęty przez absolwentów gimnazjum, a w przyszłości szkoły podstawowej – powiedział Andrzej Wowra, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, w którym wznowiony zostaje nabór do technikum górniczego.

Porozumienie zostało podpisane, aby zagwarantować Spółce dopływ wyszkolonej kadry pracowniczej. Uczniowie będą mieli do dyspozycji sztolnię szkoleniową i warsztat szkoleniowy – w tym elektryczny. – Uczniowie, w ramach możliwości kopalni, poznają również warunki pracy w wyrobiskach górniczych, co powinno ułatwić im ostateczne podjęcie decyzji o związaniu swojej kariery zawodowej z kopalnią – podkreślił Józef Jaszczyk, dyrektor kopalni Pniówek.

Wysokie miejsce w rankingu techników w skali kraju (22 miejsce) i województwa (6 miejsce) jest dowodem na to, że tego rodzaju kształcenie przynosi efekt.

fot. Joanna Karwot źródło: jsw

Brak komentarzy.

Leave a comment