Wdowy dostaną rekompensatę za deputat!

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Jak informują media wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski na rozpoczęciu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach oznajmił, że rząd ma gotowy projekt ustawy o rekompensatach dla wdów i sierot górniczych. Nowa ustawa przyznaje również prawo do 10 tys. zł osobom pobierającym świadczenia przedemerytalne.

– Projekt został przygotowany i przekazany do ministerstwa finansów, po stronie którego jest zabezpieczenie środków na ten cel – mówił Grzegorz Tobiszowski. Nowa ustawa nie zwiększy budżetowych kosztów, bo zostały pieniądze po rozliczeniu środków przeznaczonych na wypłatę rekompensat dla emerytów górniczych. Według wyliczeń ministerstwa energii na zaspokojenie roszczeń wdów i sierot górniczych potrzeba 100 mln zł.

Chcemy tą ustawą zamknąć sprawę rekompensat za utracone prawo do bezpłatnego węgla – powiedział Tobiszowski.

Jednak nie wszyscy uprawnieni będą zadowoleni i nie wszystkie sprawy zostaną zamknięte. Do tej pory wypłacone zostały pieniądze tylko emerytom górniczym. Teraz rząd chce zaspokoić roszczenia wdów i sierot górniczych po zmarłych pracownikach kopalni, często ofiar wypadków.

W obecnej ustawie pominięci zostali obecni emeryci i renciści, którzy utracili prawo do deputatu w latach 2015-2017 jeszcze jako czynni pracownicy, przed przejściem na emeryturę. Nad ich sprawą rząd na razie nie pochylił się.

Kto może liczyć na rekompensatę?

– ok. 7 tys. wdów i sierot po górnikach, którym nie przysługiwały rekompensaty na podstawie poprzedniej ustawy

– osoby pobierające świadczenia przedemerytalne (również nieobjęte ustawą z października 2017)

– ponad tysiąc osób, które złożyły wnioski o rekompensaty po terminie, lub których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane już po rozliczeniu środków budżetowych na rekompensaty.

Źródło: informacja wlasna

 

Brak komentarzy.

Leave a comment