Komornik znowu w akcji

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Ponownie przeciwko Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu prowadzona jest egzekucja przez Komornik Sądowego, o czym  komornik informuje w zawiadomieniu z 9 marca.  Egzekucja ma związek  z przegraną przez spółdzielnię sprawą dotyczącą nielegalnego, jak uznał Sąd Okręgowy w Gliwicach, zawieszenia byłego członka rady nadzorczej Andrzeja Matusiaka. Zarząd GSM odwołał się od wyroku jednak Sąd Apelacyjny wyrok utrzymał.

Egzekucja dotyczy przyznanych Matusiakowi przez sąd kosztów sądowych. Komornik w oficjalnym zawiadomieniu informuje, że dokonał zajęcia m. in. rachunków bankowych spółdzielni.

Jest to już trzecia egzekucja będąca wynikiem przegranych przez GSM sporów sądowych.

17 comments

 1. Jest smutne, że za głupotę rady nadzorczej i zarządu GSM płacą lokatorzy!!! Weźmy się za tych delikwentów i pokażmy gdzie ich miejsce!!!

 2. Kiedy właściciele mieszkań zmądrzeją i odwołają zarząd i radę nadzorczą GSM? Oni są w stanie zrujnować cały majątek GSM. Dlaczego chłop ze wsi zarządza tut. GSM? Dlaczego przewodniczącym rady nadzorczej jest kolejny przejrzały emeryt nie mający pojęcia o tym i robi to co zarząd każe!!!

 3. Kiedy właściciele mieszkań zmądrzeją i odwołają zarząd i radę nadzorczą GSM? Oni są w stanie zrujnować cały majątek GSM. Dlaczego chłopy ze wsi zarządzają tut. GSM?

 4. Należy domagać się zwrotu wszystkich kosztów od Bolka Lepczyńskiego, który jest papierowym przewodniczącym rady miasta. Rządzi nim zarząd i prawnicy.

 5. Należy bezzwłocznie odsunąć od koryta GSM – zarząd, Kryśkę i tego krzykacza oraz Bolka L. z całą radą nadzorczą!!!

 6. Kiedy w GSM zapanuje normalność? Kiedy wywalimy z GSM wszystkich wieśniaków, którzy przykleili się do korryta i marnują nasz majątek??? Obowiązkiem Mieszkańców jest yuczestnictwo w walnych zgromadzeniach członków GSM!!!

 7. gerhard

  burak trzyma naszą kasę i wydaje je na zbędne walne

 8. niespokojny

  Nie jego to pieniądze, wiec czym ma się przejmować. Kolesie z RN swojemu nic nie zrobią. I tak będzie się działa, aż w końcu wszyscy zrozumieją kogo mamy za prezesa. Dotyczy to szczególnie pracownicy, którzy już dawno powinni zrozumieć, że te wszystkie draństw to głównie ich zasługa i ich obrona prezesa, a prezes w drodze podziękowania co jakiś czas pojedynczo wywala osoby, które mu nie pasują i myślą że ich to nie spotka? Błąd, jeśli przejdzie Statut w tej wersji jaką zaproponował zarząd, to żaden nie może czuć się bezpieczny z wyjątkiem Zarządu, który biedzie nie do odwołania. Ostatni przypadek zwolnienia p.Ewy M. pokazuje że to RN jest gwarantem pracowników by ich nie zwalniano.

 9. Lokatorzy powinni odwołać ten zarząd na czele z Weychertem i radę nadzorczą na czele z Bolkiem. Zasiedzeni od lat prawnicy za wielką kasę z naszych czynszów odejdą sami. Przed odejściem sumiennie ich rozliczyć łącznie z firmą prezesa DGD. Ile kasy z naszych czynszów zmarnowali dla zacnych i własnych potrzeb???

 10. Kiedy właściciele mieszkań w GSM zmądrzeją, zaczną myśleć i wreszcie odwołają prezesa i radę nadzorczą na czele z Bolkiem. Zasiedzeni od lat prawnicy za wielką kasę z naszych czynszów odejdą sami. Przed odejściem sumiennie ich rozliczyć łącznie z firmą prezesa DGD. Ile kasy z naszych czynszów zmarnowali dla zacnych i własnych potrzeb???

 11. Niech rada nadzorcza, czyli Bolek napisze na forum, kto to płaci – z jakiego konta lub czyjej kieszeni? Dlaczego, my właściciele mieszkań mamy płacić kary za nieudolność przewodniczącego rady nadzorczej.i tzw. spółka, którzy robią to co im prezes każe???? Odwołajmy tego prezesa z wiochy i wywieźmy na taczkach. Reszta towarzystwa wyjdzie sama.

 12. gołąbek pokoju

  Prezes to typowy balast dla GSM jednak jego macki jak ośmiornica owija całą spółdzielnie i w tym jest problem. To że robi rzeczy nie potrzebne jest faktem, jednak najgorsze jest to że robi to za Nasze pieniądze. Myślę, że w końcu Spółdzielcy się przebudzą i takiego drania pogonią i to wspólnie z łysym.

 13. czytelnik z GSM

  Gdyby członkom GSM chciało się przeczytać Statut i porównać jakie zmiany zostały wprowadzone przez ostatnie 8 lat wraz z tymi wciskanymi nam od początku tego roku, to nie mieliby wątpliwości, że ten Zarząd zasługuje na bilet w jedną stronę – w siną dal.Ta Spółdzielnia nie jest naszą Spółdzielnią, a grupki osób, które słuchają wywodów TW i Prezesa jak świnie grzmotu. Czas na zmiany drodzy Spółdzielcy – ta władza wystarczająco się skompromitowała i GSM wepchnęła w objęcia Temidy wiele razy.

 14. Wielki wstyd, że GSM zarządzają ludzie nastawieni na wielkie zyski i bardzo kiepskimi życiorysami!!! Takim to nie wiara, oni zmarnują te nasze zasoby mieszkaniowe. Dlaczego bez przerwy rosną czynsze i tyle osób siedzi w dyrekcji i administracjach?

 15. Niech prezes GSM i Lepczyński poda do publicznej wiadomości
  – koszty utrzymania wszystkich pracowników wraz z
  pochodnymi brutto z wyszczególnieniem koszty utrzymania zarządu GSM, łysego i radców prawnych,
  – ocieplenia budynków wykonane w ostatnich latach i koszt każdego budynku, itd, itp.
  – koszty utrzymania poszczególnych bloków ora\ koszt utrzymania tzw. „zieleni” i pozostałe koszty.

 16. Statut GSM opracowany przez zarząd całkowicie ogranicza prawa Członków GSM. Jego przyjęcie za chwilę pozbawi nas wszystkiego a nawet prawa do własnych mieszkań. Odwołajmy przewodniczącego rady nadzorczej – p. Bolesława i członków rady z jego sitwy. Bezwzględnie należy odwołać prezesa. Wówczas łysy i ich wierni prawnicy odejdą za nim.

 17. Preses jest super facetem

Leave a comment