Oświadczenie Klubu Radnych PiS

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Jastrzębie-Zdrój, 16-02-2018
Oświadczenie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
W związku z licznymi nadużyciami Klubu Radnych „Dla Jastrzębia”, politycznego
Stowarzyszenia o tej samej nazwie i jej Przewodniczącej Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
Anny Hetman, zmuszeni jesteśmy wydać przedmiotowe oświadczenie.
Przyznanie przez Prezydent Annę Hetman 82 tysięcy złotych czyli około 1/3
wysokości miejskiej dotacji na realizacje kulturalnych zadań dla politycznego Stowarzyszenia „Dla Jastrzębia”, założone w  większości przez osoby będące członkami i sympatykami Platformy Obywatelskiej, uważamy za świadome działanie naruszające przepisy i zasady prawa, a także wszelkie normy etyki. Artykuł 25  Kodeksu Postępowania Administracyjnego wymusza na Prezydencie Miasta wyłączenie się z  podejmowania decyzji we własnej sprawie.
To także złamanie naczelnej zasady prawa administracyjnego – pogłębiania zaufania
społeczeństwa do działania organów administracji publicznej, która jest wyrażona w art. 8
Kodeksu Postępowania Administracyjnego i która jest obowiązkiem Prezydenta Miasta.
Mamy do czynienia z  wypaczeniem idei dotowania stowarzyszeń, w celu pobudzania ich do działalności kulturalnej na rzecz miasta. Jeśli Prezydent Anna Hetman chciała się popisać rzekomo kulturalnym działaniem, ma do dyspozycji przeszło 400 milionowy budżet miasta, którym w zdecydowanej większości włada sama jako władza wykonawcza.

Innymi słowy nie zgadzamy się na wyrywanie pieniędzy przeznaczonych na dotację innym stowarzyszeniom, które rzeczywiście działają z pobudek pro kulturowych a nie mających na celu zdobycie władzy, więc z pobudek pro politycznych. Szczególnie w roku, w którym będziemy mieć wybory samorządowe i  w  których Przewodnicząca Stowarzyszenia Anna Hetman zamierza znów ubiegać się o  Urząd Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Stanowczo sprzeciwiamy się także manipulacjom, że to rzekomo przez falę hejtu
zrezygnowano z dotacji 82 tysięcy złotych na rzecz politycznego Stowarzyszenia „Dla
Jastrzębia” Przewodniczącej Prezydent Anny Hetman. W naszej ocenie, choć o wiele za
późno, nastąpiła autorefleksja o złamaniu prawa i norm etyki Urzędu Prezydenta Miasta, co – na szczęście – w odczuciu znacznej większości społeczeństwa było napiętnowanym
społecznie ogromnym nadużyciem i arogancją władzy w  wykonaniu Prezydent Miasta Anny Hetman.

W imieniu Klubu Radnych PiS,
​Rzecznik Klubu, Wiceprzewodniczący Klubu Szymon Klimczak

21 comments

 1. Hetmaniowa i jej komisja przyznająca dotację złamała wszystkie przepisy prawne i moralne. W dodatku ujawnienie ich nieudolności nazywa hejtem? Zachowują się niczym sok z buraka. Jej czyn, butę i arogancję należy zgłosić do organów nadzoru. Ludzi z PO też obowiązują przepisy prawa. Czy wycofa się z kandydowania? Oby, szkoda obciachu!

 2. To jest cwaniara z PO. Co ją obchodzą przepisy i Mieszkańcy. Postępują jak złodzieję i nie liczą się z niczym i nikim. Rozliczyć też cały skład Komisji na czele z Jewunią. A dlaczego jej uwielbiony poseł Krzysztof milczy?

 3. Marian Ubawiony

  Zdelegalizować to stowarzyszenie !!!

 4. Należy mieć nadzieję, że pomimo zwrotu zagrabionej kasy Rada Miasta zawiadomi co najmniej wojewodę i Regionalną Izbę Obrachunkową. Pani Hetman i jej pracownicy biorący udział w przyznanwiu dla jej stowarzyszenia dotacji z kasy publicznej powinni zostać ukarani!!!

 5. Spobało się Ance urzędolenie za tak wielką kasę. Nie miała oporów żeby wyciągnąć rączęta po miejską kasę. Po trupach dąży do celu żeby się ostać przy korycie. POodobno nici z marzeń. Niech już szykuje zestawienia zbędnych wydaków z budżetu miasta podczas swojej kadecji.

 6. Annie Hetman nic już nie pomoże – p. Biedroń, ani lila a nawet róż bo jej kadencja skończy się tuż tuż!!! Szkoda straconych dla Miasta kolejnych czterech lat jej urzędolenia i wydatków na wypłaty jej całego klamu, który przyjęła za swojego urzędolenia.

 7. Czy Anna Hetman tym razem też zawiadomi wojewodę, że przyznana dotacja była niezgodna z przepisami prawa, Konstytucją RP lub zasadami współzycia społecznego? Co na to jej urzędowi fachowcy z obsługą prawną i tut. reprezentanci PO?

 8. Konsekwencję za skok na kasę powinna ponieść pani Hetman, jej zastępca – Roman F. – oraz wszyscy pracownicy biorący udział w Komisji przyznającej jej kasę. Wszystko pod dyktando. Czzy ona nie wie, że odpowiada za wszystko i jej polityki – Raman, też z PO?

 9. Dotację dla stowarzyszenia Anny Hetman pn. „dla Jastrzębie” przyznała komisja powołana przez Hetmanową z wiernych pracowników urzędu. Co im obiecała? Polecam Państwu link do zarządzenia prezydentki:

  file:///C:/Users/Irena/Downloads/Zarz%C4%85dzenie%20nr%2047%20(1).pdf

 10. Nie do wiary, z uśmiechem na twarzy przygarnia sobie pieniądze publiczne dla swojego prywatnego politycznego stowarzyszenia. Kasę miała przeznaczyć na imprezki dla Mieszkańców i własnej promocji żeby na nią głosowali w listopadzie 2018 r. z nadzieją, że znowu wygra stołek prezydenta. Wówczas zwolni pracowników tzw. „starych stażem” bo jej pupile są już w urzędzie, a potem przyjmie kolejnych zasłużonych przy jej kampanii wyborczej. Precz z hjej obłudą i uśmiechem. Ja i moi znajomi nigdy na nią nie zagłosujemy! Szzkoda czterech lat zastoju Miasta za jej panowania!!!!!!!!!!!!!!!

 11. Wielki wstyd i błazeństwo, osoba publiczna – zagarnia podstępnie i pokrętnie pieniądze z naszych podatków! Czy ją i tych z PO nie obowiązują przepisy prawa? Gdzie jej morale. sumienie i godność człowieka??? No ale to jest kobitka, która sprowadziła swoich krajan na doradców, asystentów itp. Liczy się tylko ich własne „my i nikt więcej”! Broni i chroni ją portal synusia, ale bardzo nieudolnie!

 12. Czy rada miasta zawiadomiła i KIEDY organy nadzoru – Wojewoda Śląski i RIO w Katowicach – o tym incydencie? Te jej „wałki” nadają się do organów ścigania. Czy nie wie, że za ten bałagan odpowida ona i naczelnik tego wydziału? Jakie kwalifikację zawodowe ma ta pani Ewa? Komu i czym się tak zasłużyła?

 13. Widać, że zabrakło jej i im logicznego myślenia. Jako była dyrektorka podrzędnej szkółki zawyżała wysokość dotacji dla swojej szkoły. Powyższe potwierdziła kontrola Izy Skarbowej w Katowicach. Teraz poszła po bandzie i zagarnęła dla swojego stowarzyszenie ponad 1/3 kasy przyznanej dla wszystkich stowarzyszeń. Widać, że trenig robi mistrza!!! Jak Państwo ceniacie jej zachłanność?

 14. Poprzednik był prezydentem przez 3 kadencję, czyli 12 lat i cztery lata był zastępcą. Był również szefem stowarzyszenia ale nigdy nie wyciągnął ręki po dotację z pieniędzy publicznych na własną promocję. Czy po to ściągnęła polityka z PO na swojego zastępcę? Ile zarabia ten Romuś, Januszek i inni zasłużeni i uzdolnieni „inaczej”???

 15. Wyrażnie przesadziła pani prezydent. Prezydentura i pracodawca nie są jej mocną stronę ale sprawdziłaby się jako pracownik kuturalno oświatowy. Każdy powinien robić to do czego się nadaje a nie męczyć się w pracy. Czy zrezzygnuje wreszcie z tego stołka?

 16. XXX

  Nie zawyżała. Wiele szkół z Jastrzębia i z polski musiało rozliczyć się ponownie ze względu na interpretację prawną która zmieniła się w trakcie rozliczania…

 17. Najpierw dokładnie sprawdź, a potem dyskutuj!!!

 18. Wojewoda Śląski przeprowadził w styczniu 2018 r. kontrolę ws. załatwiania skarg i wniosków przez panią prezydent. Jakie stwierdzono uchybienia? Dlaczego nie przedstawiła wyników kontroli do publicznej wiadomości? To jej obowiązek, a nie przywilej!!! Ukrywanie wyników kontroli jest zabronione!!!

 19. Za nieudolność wszystkich dyrektorów naliczających dotację za osoby niepełnosprawne tut. Budżet Miasta tylko za dwa lata musiał zwrócić około 5 milionów źle naliczonej dotacji. Powyższe kontrolowała Izba Skarbowa z Katowic. Ile zwróci Miasto po kolejnych kontrolach??? Osoby odpowiedzialne za te nieprawidłowości nie poniosły żadnych konsekwencji.Ty nazywasz to zmianą prawa zamiast nieudolnością pracowników oraz brak całkowity brak nadzoru ze strony naczelnika wydziału edukacji i finansów?

 20. Faktycznie, na ostatniej sesji rady miasta była mowa o kontroli w urzędzie w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków. Jednak pani Hetman nie przedstawiła dotychczas wyników kontroli? Czy zamiotła jakieś skargi pod dywan i ile? Dla jawności, skargi załatwia prywatna kancelaria adwokacka, która prowadzi obsługę prawna urzędu!

 21. Super Panie Szymonie za odwagę i wiedzę fachową. Nie zważaj Pan na uszczypliwość ludzi z PO i portalu rodzinnego pani Hetman. Oni trzymają się kurczowo tonącego okrętu i chcą zostawić buzie przy sutym korycie!!! Nie zważaj Pan na złośliwe komentarze z ich strony. To jest wielka fala złośliwości z powodu braku wiedzy fachowej i kompetencji. Sukcesy PiS dostrzegają Mieszkańcy.

Leave a comment